การใช้ 怎么 กับ 什么

怎么 แปลว่า  ยังไง,  อย่างไร  เวลาใช้จะต้องวางไว้หน้าคำกริยา  เช่น  怎么写?เขียนยังไง, เขียนอย่างไร  怎么走?ไปยังไง, ไปอย่างไร

ส่วน什么  แปลว่า  อะไร  เวลาใช้จะต้องวางไว้หลังคำกริยา  หรือ  วางไว้หน้าคำนาม  (วางไว้หลังคำกริยา) เช่น  你写什么?คุณเขียนอะไร  你要吃什么?คุณจะกินอะไร  (วางไว้หน้าคำนาม) เช่น  什么书?หนังสืออะไร  什么时间เวลาอะไร  หรืออาจวางไว้ทั้งหลังคำกริยาและหน้าคำนาม  เช่น  你喜欢听什么歌?คุณชอบฟังเพลงอะไร


Comments