การใช้ 以后 และ 以前

คำบางคำในภาษาจีน  แม้จะเป็นคำเดียวกัน  แต่เมื่อวางในตำแหน่งที่ต่างกันแล้ว  ความหมายที่ได้ก็จะต่างกัน 

เช่น 以后...........หากวางไว้หน้าประโยคจะมีความหมายว่า  วันหลัง..........  เช่น 以后再来。วันหลังมาใหม่  以后去中国学习。วันหลังไปเรียนที่ประเทศจีน

และถ้าวางไว้หลังประโยค ........ 以后。จะมีความหมายว่า  หลังจาก...........  เช่น 来了以后。หลังจากที่มาแล้ว  去中国学习了以后。หลังจากไปเรียนที่ประเทศจีนแล้ว

以前..............วางไว้หน้าประโยคมีความหมายว่า  เมื่อก่อน............ เช่น  以前我不喜欢学习汉语,现在喜欢了。เมื่อก่อนฉันไม่ชอบเรียนภาษาจีน  ตอนนี้ชอบแล้ว

……….以前。วางไว้หลังประโยคมีความหมายว่า  ก่อน.......เช่น  .看电视以前,你应该做完作业。ก่อนดูโทรทัศน์  คุณควรทำการบ้านให้เสร็จ


Comments