การใช้ 一点(儿)กับ 有点(儿)

การใช้ 一点(儿)

一点儿ใช้วางหลังคำคุณศัพท์ (adj.)  มีความหมายว่า .............กว่านี้หน่อย  เช่น 大一点儿 ใหญ่กว่านี้หน่อย,  小一点儿 เล็กกว่านี้หน่อย

一点儿 ใช้ขยายคำนาม (N.)  มีความหมายว่า .........นิดหน่อย  เช่น 一点儿东西 ของนิดหน่อย, 一点儿钱 เงินนิดหน่อย

一点儿 ใช้วางหลังคำกิริยา (v.)  มีความหมายว่า .............หน่อย  เช่น  买一点儿 ซื้อหน่อย

การใช้有点(儿)

有点儿 ใช้ขยายคำคุณศัพท์ (adj.)  มีความหมายว่า .............ไปหน่อย  เช่น 有点儿大 ใหญ่ไปหน่อย,  有点儿瘦 ผอมไปหน่อย, 有点儿难 ยากไปหน่อย

有点儿 ใช้ขยายคำกิริยา (v.)  มีความหมายว่า .............นิดหน่อย 我有点儿不明白。ฉันไม่เข้าใจนิดหน่อย, 有点儿不喜欢 ไม่ชอบนิดหน่อย


Comments