การใช้ 学 กับ 学习

เป็นคำกิริยา  หมายถึง  เรียน  มักใช้ในภาษาพูด  และต้องมีบทกรรมตาม เช่น  我在中国学汉语。ฉันเรียนภาษาจีนที่ประเทศจีน

学习เป็นได้ทั้งคำกิริยา  และคำนาม หมายถึง เรียน, เรียนหนังสือ  มักใช้ในภาษาเขียน  จะมีบทกรรมตามหรือไม่ก็ได้  เช่น  我在中国学习。ฉันเรียนที่ประเทศจีน (ไม่มีบทกรรมตาม)  我在中国学习汉语。ฉันเรียนภาษาจีนที่ประเทศจีน (มีบทกรรมตาม)

Comments