โรคภัยไข้เจ็บ

คำศัพท์

พินอิน

คำแปล

糖尿病

tángniàobìng

โรคเบาหวาน

胃病

wèibìng

โรคกระเพาะ

眼病

yǎnbìng

โรคตา

贫血症

pínxuèzhèng

โรคโลหิตจาง

癌症

áizhèng

โรคมะเร็ง

肝癌

gān’ái

โรคมะเร็งตับ

肺癌

fèi’ái

โรคมะเร็งปอด

白血病

báixuèbìng

โรคลูคิเมีย

滋病 / 爱滋病

àizībìng

โรคเอดส์

心脏病

xīnzàngbìng

โรคหัวใจ

皮肤病

pífūbìng

โรคผิวหนัง

过敏症

guòmǐnzhèng

โรคภูมิแพ้

肝炎

gānyán

ตับอักเสบ

肾炎

shènyán

ไตอักเสบ

肺炎

fèiyán

ปอดอักเสบ

气管炎

qìguǎnyán

หลอดลมอักเสบ

肠炎

chángyán

ลำไส้อักเสบ

脑炎

nǎoyán

สมองอักเสบ

低血压

dīxuèyā

ความดันต่ำ

高血压

gāoxuèyā

ความดันสูง

感冒

gǎnmào

เป็นหวัด

嗓子疼

sǎngziténg

เจ็บคอ

咳嗽

késou

ไอ

Comments