人之初

人之初  กำเนิดมนุษย์

在我们现在生活的这块地图上,我们的祖先已生活了千千万万年。那么,我们的历史究竟应该从哪儿讲起呢?

ผืนแผ่นดินที่เราใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันนั้น  บรรพบุรุษของเราได้ใช้ชีวิตอยู่ก่อนแล้วนับล้านๆ ปี  ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้ว  ประวัติศาสตร์ที่แท้จริงควรเริ่มจากไหนดี?

据考古发现,在一百七十万年前的云南元谋,八十万年前的陕西蓝田,都曾出现过早期的直立人。

ตามการศึกษาทางด้านโบราณคดี  ต่างเคยค้นพบมนุษย์ยืนตัวตรงยุคแรกที่ปรากฏในอำเภอหยวนโหมว  มณฑลยูนนานเมื่อ 1.7  ล้านปีก่อน  และในเมืองหลานเถียน  มณฑลส่านซีเมื่อ 8 แสนปีก่อน

现在让我们先来看看最具代表性的北京猿人吧!

ตอนนี้เราลองมาดูมนุษย์ปักกิ่งที่จะเป็นตัวแทนบอกเราได้ดีที่สุด

在四五十万年前,天气远比现在温和湿润。龙骨山的四周,长着茂密的树林,丛林中常年落叶堆积,走在上面吱吱作响,时不时地有剑齿虎、三门马和肿骨鹿出没,甚至还能见到大象、犀牛的踪影。

เมื่อ 4-5 แสนปีก่อน  อากาศอบอุ่นและชุ่มชื้นกว่าปัจจุบันมาก  บริเวณรอบๆ  ภูเขาหลงกู่มีป่าเขียวชอุ่มสมบูรณ์  ในป่านั้นมีใบไม้ร่วงกองสะสมตลอดปี  เดินไปมาจะมีเสียงย่ำเท้าดัง  และมักจะเจอเสือ  ม้า  กวางอยู่บ่อยๆ  นอกจากนี้ยังอาจเจอร่องรอยของช้าง  และแรดด้วย

北京猿人的额头后倾,眉骨前突,下巴后缩,长得还有点像猿。 后来,在不断的劳动中不断进化,才和我们现在的样子越来越接近。他们住在山洞里,靠近洞口的地方有一个火堆。火堆之所以放在前边,是为了方便加热冷空气,这个火堆非常重要,因为火种取自山火,万一熄灭可就麻烦了,所以由专人来看管。

มนุษย์ปักกิ่งจะมีหน้าผากโหนก  คิ้วนูน  คางสั้น  ลักษณะคล้ายลิง  ต่อมาจากวิวัฒนาการและการใช้แรงงานเรื่อยมานับวันจึงมีรูปร่างคล้ายกับพวกเราในปัจจุบัน  พวกเขาอาศัยอยู่ในถ้ำ  ใกล้ๆ กับปากถ้ำจะมีกองไฟ  เหตุที่ต้องวางกองไฟไว้ด้านหน้าก็เพื่อสะดวกต่อการปรับอุณหภูมิให้ร้อนหรือเย็นขึ้น  กองไฟนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจากเชื้อเพลิงติดไฟได้  และหากไฟดับก็จะลำบาก  ดังนั้นจึงต้องมีคนคอยดูแล

他们就在火堆旁取暖,把打来的猎物在火中考熟,再分给大伙吃,火堆旁是整个洞中最热闹的地方。

พวกเขาจะผิงไฟ  และนำสัตว์ที่ล่ามาได้มาย่างและแจกจ่ายให้กับทุกคนกิน  รอบกองไฟนั้นจะเป็นสถานที่คึกคักที่สุดของถ้ำ

那么,他们用什么来打猎呢?

แล้วพวกเขาใช้อะไรในการล่าสัตว์ล่ะ?

一开始,他们几乎没有像样的工具。只是在林中随手折断一根树枝或是随手检起一块石头当武器。

เริ่มแรกนั้น  พวกเขาแทบจะไม่มีเครื่องมืออะไรเลย  มีเพียงการหักกิ่งไม้   หรือไม่ก็หยิบก้อนหินขึ้นมาสักก้อนเพื่อเป็นอาวุธ

随着经验的累积,他们慢慢发觉,将比较坚硬而粗壮的树枝顶上消减,将石头砸成有棱角的样子,能省不少力,还可以打到较多的猎物。因为长期干这样的活,他们的手臂变得越来越有力。

จากการเก็บสะสมประสบการณ์  จึงทำให้พวกเขาค่อยๆ  ค้นหากิ่งไม้ที่แข็งแรง  และใหญ่มาเหลาให้แหลม  นำก้อนหินมาตีให้คม  ทำให้ประหยัดแรงไปมาก  แถมยังล่าสัตว์ได้มากอีกด้วย  เนื่องจากการดำรงชีวิตแบบนี้มาเป็นเวลายาวนาน  จึงทำให้แขนของพวกเขานับวันยิ่งมีพละกำลังมากขึ้น

这也许就是我们老祖宗生活的情景吧!

และนี่อาจเป็นสภาพการดำรงชีวิตของบรรพบุรุษของเรา


แหล่งที่มา  :  《中华五千年故事》,浙江少年儿童出版社

Comments