ฝึกอ่าน-ฝึกแปล ภาษาจีน


การอ่านหากมีการฝึกอยู่เป็นประจำก็จะทำให้เราสามารถจำตัวอักษรภาษาจีนได้มากยิ่งขึ้น  ส่วนการแปลจะทำให้เราจำคำศัพท์ภาษาจีนได้มากและแม่นยำยิ่งขึ้น  

การอ่านสำหรับหลีแล้วก็พอจะไปได้  แต่การแปลยังคงเป็นอุปสรรคอยู่มาก  สาเหตุก็เนื่องมาจากว่าส่วนใหญ่แล้วหลีจะอ่านอย่างเดียวแล้วก็แปลในใจ  ไม่เคยแปลออกมาเป็นตัวหนังสือจึงทำให้แปลไม่ค่อยได้

ฉะนั้นหลีจึงอยากที่จะฝึกอ่าน  และฝึกแปลภาษาจีนเอาไว้  เพื่อเป็นการพัฒนาการอ่านและการแปลของตัวเองให้ดียิ่งขึ้น

การแปลเรื่องราวต่างๆ  อาจมีการใช้คำที่ไม่ค่อยลื่นไหลเท่าไหร่  เนื่องจากว่าหลีไม่ใช่นักแปลอาจจะแปลไม่เก่งหรือมีบางส่วนที่สะดุดติดขัด  หรืออาจแปลไม่ถูกต้องไปบ้าง  ก็ต้องขออภัยด้วยค่ะ

แต่ทั้งหมดที่ทำก็เพราะชอบและรักในภาษาจีน  และถ้าท่านใดเห็นถึงข้อบกพร่องและต้องการให้แก้ไขก็แจ้งเข้ามาได้ที่อีเมล์ของหลีได้เลยค่ะ

lee1981@hotmail.com

 1. 幸福的感觉  ความรู้สึกแห่งความสุข
 2. 人之初  กำเนิดมนุษย์
 3. 离家的时候  เมื่ออยู่ไกลบ้าน
 4. 钻燧取火  การปั่นซุ่ยเพื่อก่อไฟ
 5. 神农尝百草  เสินหนงลิ้มรสสมุนไพร
 6. 黄帝战蚩尤  หวงตี้สู้รบกับชือโหยว
 7. 尧舜禅让  เหยา และซุ่น สละราชบัลลังก์ให้แก่บุคคลอื่น
 8. 大禹治水  ต้าอวี่แก้ไขปัญหาน้ำท่วม
 9. 第一个子继父位的君王  กษัตริย์พระองค์แรกที่สืบบัลลังค์ต่อจากพระราชบิดา
 10. 放逐君王  เนรเทศกษัตริย์
 11. 西湖  ทะเลสาบซีหู


Comments