แนะนำหนังสือ / ข่าวประชาสัมพันธ์

  Visitors

  การออกเสียง-พินอิน


  การออกเสียง ภาษาจีน  อาจจะยากสักหน่อยสำหรับคนไทย  เพราะบางเสียงก็ไม่อาจเทียบเคียงกันได้  แต่คนไทยจะได้เปรียบชาติอื่นๆ ในการเรียน ภาษาจีน  ตรงที่ภาษาไทยของเรานั้นมีวรรณยุกต์จึงไม่ยากเกินความพยายามของเรา  ในช่วงเริ่มเรียนแรกๆ  อาจจะใช้ภาษาไทยเขียนกำกับคำอ่านก่อนก็ได้  แต่เมื่อเรียนไปสักพักควรจะใช้แต่พินอิน  เพราะจะเป็นการช่วยฝีกอ่านและได้เสียงที่แม่นยำมากกว่า
   
  เสียงพยัญชนะทั้ง  21  เสียงในภาษาจีน
   

  b

  p

  m

  f

  d

  t

  n

  l

  g

  k

  h

   

  j

  q

  x

   

  z

  c

  s

   

  zh

  ch

  sh

  r

   
  เสียงสระใน ภาษาจีน มีทั้งหมด 36 เสียง แบ่งเป็นสระเดี่ยว 6 เสียง  และสระผสมอีก 30 เสียง
   

  สระเดี่ยว

  สระผสม

  a

  ao

  ai

  an

  ang

   

  o

  ou

  ong

   

   

   

  e

  ei

  er

  en

  eng

   

  i

  ia

  ie

  iao

  iu(iou)

  ian

   

  in

  iang

  ing

  iong

   

  u

  ua

  uo

  uai

  ui(uei)

  uan

   

  un(uen)

  uang

  ueng

   

   

  ü

  üe

      üan     

  ün

   

   

   
  เสียงวรรณยุกต์ใน ภาษาจีน มี 4 เสียง
   
  เสียงที่ 1
  เสียงที่ 2
  เสียงที่ 3
  เสียงที่ 4
  ˉ
  /
  ˇ
  \
  เทียบเสียงกับวรรณยุกต์ใน  ภาษาไทย
  สามัญ
  จัตวา
  เอก
  โท
  ตัวอย่าง
  bǎ
  ปา
  ป๋า
  ป่า
  ป้า
   
  ตารางการออกเสียงพินอิน  (ลิงค์ไปยังเว็บตารางการออกเสียงพินอิน  พร้อมเสียงอ่าน)

  มาออกเสียงพินอินกันเถอะ
   

  วิดีโอ YouTube

   


  Comments