คำตรงข้ามภาษาจีน (1พยางค์)

คำศัพท์

พินอิน

คำแปล

cháng

duǎn

ยาว

สั้น

dà

xiǎo

ใหญ่

เล็ก

kuān

zhǎi

กว้าง

แคบ

gāo

ǎi

สูง

เตี้ย

gāo

dī

สูง

ต่ำ

kāi

guān

เปิด

ปิด

yíng

shū

ชนะ

แพ้

shèng

bài

ชนะ

แพ้

duō

shǎo

มาก

น้อย

shàng

xià

บน

ล่าง

qián

hòu

หน้า

หลัง

zuǒ

yòu

ซ้าย

ขวา

西

dōng

xī

ออก

ตก

nán

běi

เหนือ

ใต้

nán

nǚ

ชาย

หญิง

hēi

bái

ดำ

ขาว

sǐ

huó

ตาย

มีชีวิต

kuài

màn

เร็ว

ช้า

qīng

zhòng

เบา

หนัก

ài

hèn

รัก

เกลียด

shēng

jiàng

เพิ่มขึ้น

ลดลง

kū

xiào

ร้องไห้

หัวเราะ

wèn

dá

ถาม

ตอบ

zhēn

jiǎ

จริง

ปลอม

lǐ

wài

ใน

นอก

qiáng

ruò

แข็งแรง

อ่อนแอ

pàng

shòu

อ้วน

ผอม

xīn

jiù

ใหม่

เก่า

lā

tuī

ดึง

ผลัก

xǐng

shuì

ตื่น

หลับ

báo

hòu

บาง

หนา

湿

gàn

shī

แห้ง

เปียก

shǐ

zhōng

เริ่ม

จบ

shàn

è

ดี

ชั่ว

cuò

duì

ผิด

ถูก

jiā

jiǎn

เพิ่ม, บวก

ลด, ลบ

ruǎn

yìng

นุ่ม

แข็ง

xián

dàn

เค็ม

จืด

tián

kǔ

หวาน

ขม

lěng

rè

หนาว

ร้อน

Comments