การใช้ 能、会 และ 可以

1. 能、会  และ 可以สามารถใช้แทนกันได้เมื่อแสดงถึงการมีทักษะหรือความสามารถด้านใดด้านหนึ่ง  แต่ถ้าจะให้ง่ายต่อความเข้าใจแล้วก็ลองแปลให้ความหมายต่างกันเล็กน้อย เช่น

说汉语。ฉันสามารถพูดภาษาจีน

说汉语。ฉันพูดภาษาจีนเป็น

可以说汉语。ฉันพูดภาษาจีนได้

2. ยังมีความหมายในเชิงคาดเดาว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น  โดยแปลว่า จะ  เช่น 今天会下雨。วันนี้ฝนจะตก  กรณีนี้ไม่สามารถใช้ กับ 可以 แทนได้

3.กับ ใช้เหมือนกันเมื่อเก่งหรือถนัดเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น 她很能说,一说就是几个小时。เขาพูดเก่งมาก  พูดทีก็หลายชั่วโมง  โดยจะต้องมีคำที่แสดงระดับความเข้มข้น(很、非常、最、真)ไว้ข้างหน้าเสมอ

หากท่านใดต้องการศึกษาเรื่องไวยากรณ์ภาษาจีน  เกี่ยวกับการใช้ 能、会 และ 可以 สามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้จากหนังสือ  ไวยากรณ์ภาษาจีน ฉบับเปรียบเทียบ ของอาจารย์ เหยิน จิ่งเหวิน  ซึ่งอธิบายไว้อย่างละเอียด

Comments