แนะนำหนังสือ / ข่าวประชาสัมพันธ์

  Visitors

  36.颜色 สี

  คำศัพท์

  พินอิน

  คำแปล

  颜色

  yánsè

  สี

  zuì

  สุด, ที่สุด

  喜欢

  xǐhuan

  ชอบ

  红色

  hóngsè

  สีแดง

  粉红色

  fěnhóngsè

  สีชมพู

  蓝色

  lánsè

  สีน้ำเงิน

  绿色

  lǜ

  สีเขียว

  黄色

  huángsè

  สีเหลือง

  灰色

  huīsè

  สีเทา

  黑色

  hēisè

  สีดำ

  紫色

  zǐ

  สีม่วง


  A  :  你最喜欢什么颜色?คุณชอบสีอะไรที่สุด

  B  :  我最喜欢粉红色。你呢?ฉันชอบสีชมพูที่สุด  คุณล่ะ

  A  :  我最喜欢蓝色。ฉันชอบสีน้ำเงินที่สุด

  + คำคุณศัพท์ = ..........ที่สุด  เช่น  最喜欢 ชอบที่สุด,  最好 ดีที่สุด


  >37.几斤  กี่ชั่ง


  Comments