แนะนำหนังสือ / ข่าวประชาสัมพันธ์

  Visitors

  27.做什么工作?ทำงานอะไร

  คำศัพท์

  พินอิน

  คำแปล

  zuò

  ทำ

  工作

  gōngzuò

  งาน, ทำงาน

  公司

  gōngsī

  บริษัท

  lèi

  เหนื่อย

  máng

  ยุ่ง

  职员

  zhíyuán

  พนักงาน

  记者

  jìzhě

  นักข่าว

  经理

  jīnglǐ

  ผู้จัดการ

  售货员

  shòuhuòyuán

  พนักงานขาย

  秘书

  mìshū

  เลขานุการ

  司机

  sījī

  พนักงานขับรถ  A  :  你做什么工作?คุณทำงานอะไร

  B  :  我是公司职员。你呢?ฉันเป็นพนักงานบริษัท  คุณล่ะ

  A  :  我是秘书。ฉันเป็นเลขา

  ประโยคคำถามทั้งตัวอย่างด้านบน  และตัวอย่างด้านล่าง  ต่างก็มีความหมายเหมือนกัน  แต่ต่างกันตรงที่ประโยคคำถามของตัวอย่างด้านลาง  นั้นมีการใช้……………的?ซึ่งเป็นการเน้นถึงประโยคที่พูด 

  A  :  你是做什么工作的?คุณทำงานอะไรหรอครับ

  B  :  我是经理。你呢?ฉันเป็นผู้จัดการ  คุณล่ะครับ

  A  :  我是记者。ฉันเป็นนักข่าว


  >28.你多大?คุณอายุเท่าไหร่


  Comments