แนะนำหนังสือ / ข่าวประชาสัมพันธ์

  Visitors

  1.你好!สวัสดี

  สำหรับบทแรกในการเริ่มต้นเรียน ภาษาจีน นั้นก็ไม่มีอะไรยาก  แค่จำคำทักทายเท่านั้น 你好อ่านว่า หนีห่าว  แต่ถ้า คำเดียวอ่านว่า หนี่ ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะ ในภาษาจีน  ถ้าเสียงวรรณยุกต์เสียงที่สามวางติดกันสองตัว  ตัวแรกก็จะเปลี่ยนเป็นเสียงที่สองค่ะ

  คำศัพท์

  พินอิน

  คำแปล

  คุณ,เธอ

  hǎo

  ดี

  nín

  ท่าน

  你好

  nǐhǎo

  สวัสดี

  你们

  nǐmen

  พวกคุณ,พวกเธอ

  老师

  lǎoshī

  อาจารย์


  ส่วนความต่างระหว่าง กับ ก็คือ  มีความสุภาพมากกว่า  และใช้กับผู้ที่อาวุโสกว่าค่ะ  จากคำศัพท์เมื่อนำมารวมกับ ก็จะได้  您好! 你们好! 老师好! แล้วพบกันในบทต่อไปค่ะ


   
  Comments