สัญลักษณ์ต่างๆในสนามบินจีน


ที่มา  :  (编辑:曾义)  作者: 来源: 羊城晚报    

ภาพจาก  :  http://www.southcn.comComments