ยานพาหนะ

คำศัพท์

พินอิน

คำแปล

汽车

qìchē

รถยนต์

公共汽车 / 公交车

gōnggòng qìchē / gōngjiāochē

รถประจำทาง,  รถเมล์

出租汽车 / 出租车

chūzū qìchē / chūzūchē                  

รถแท็กซี่

摩托车

mótuōchē

รถมอเตอร์ไซค์

自行车

zìxíngchē

รถจักรยาน

三轮车

sānlúnchē

รถสามล้อ

面包车 

miànbāochē

รถตู้เล็ก

巴士

bāshì

รถบัส

卡车

kǎchē

รถบรรทุก

电车

diànchē

รถไฟฟ้า

火车

huǒchē

รถไฟ

地铁

dìtiě

รถไฟใต้ดิน

 

chuán    

เรือ

飞机

fēijī

เครื่องบิน

直升飞机

zhíshēng fēijī

เฮลิคอปเตอร์

Comments