เขาหวงซัน 黄山


กุญแจรักคล้องใจของหนุ่มสาว
ทั่วแผ่นดินจีนบนเขาหวงซัน


กล่าวกันว่าคู่รักที่มาเยือนเขาหวงซัน จะนำกุญแจมาด้วยคู่ละ2 อัน เมื่อขึ้นถึงยอดเขาจะคล้องแม่กุญแจไว้กับโซ่บนยอดนั้น แล้วโยนลูกกุญแจลงเขาไป เหมือนกับเป็นการให้คำมั่นสัญญาระหว่างกันว่า ความรักของหนุ่มสาวจะยืนยงตลอดไป
       
ถึงแม้ในความเป็นจริง คู่รักหลายคู่เมื่อลงจากหวงซันจะต้องมีอันจากพรากและเลิกร้างกันไป แต่เรื่องโรแมนติกนี้ยังเป็นที่นิยมปฏิบัติกันสืบมา ในกลุ่มคู่รักชาวจีนและชาวต่างประเทศ ราวกับประเพณีที่อยู่คู่กับเขาหวงซันไปแล้ว

และด้วยมนตร์ขลังของม่านเมฆ ไออุ่นของน้ำพุร้อน ฉากทิวไม้งามและหินประหลาดน่าฉงน และอำนาจของลมเย็นยะเยือก ที่ก่อตัวขึ้นเป็นบรรยากาศความโรแมนติกบนภูสูงนั่นก็เช่นกัน ที่ชวนให้ผู้มาเยือนหวงซันเคลิบเคลิ้มในห้วงรักไม่เสื่อมคลาย

มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ

เทือกเขาหวงซันตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศจีน ในเขตมณฑลอันฮุย อยู่ในเขตอากาศโซนร้อนแถบเอเชีย ยอดเขามีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,864 เมตร เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศเป็นเขาสูงหุบลึก สภาพอากาศที่ตีนเขาและบนยอดเขามีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกัน ประกอบกับรัศมีการส่องของแสงอาทิตย์มายังเนินเขาทางทิศเหนือและใต้ ก็แตกต่างกันอย่างมาก ทำให้เกิดทัศนียภาพทะเลเมฆและหมอก ความชื้นสูง ปริมาณน้ำฝนสูง ซึ่งกลายเป็นลักษณะเฉพาะทางภูมิศาสตร์ของเขาหวงซัน
       
ภายในอาณาบริเวณร่วม 1,200 ตร.กม. มีพื้นที่กว่า 154 ตร.กม.ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น หวงซัน 500 ลี้ ซึ่งเป็นดินแดนสุดยอดของเขาหวงซัน อุดมด้วยความงามทั้ง 4 ประการ ได้แก่ สนประหลาด หินพิสดาร มหัศจรรย์ทะเลเมฆ และแหล่งน้ำพุร้อนที่ถือเป็นชื่อเสียงของเขาหวงซันแห่งนี้

เขาหวงซัน ชื่อเดิมอีซัน ( 黟山) ชื่อเดียวกับอำเภออีเสี้ยนของมณฑลอันฮุย ภายหลังในสมัยราชวงศ์ถัง รัชสมัยถังเทียนเป่าปีที่ 6 (ค.ศ.747) วันที่ 16 มิถุนายน เปลี่ยนชื่อเป็น หวงซัน ซึ่งแปลว่า ภูเหลือง ตามตำนานของกษัตริย์เหลือง (黄帝) ที่มาประทับบนเขานี้เพื่อบำเพ็ญตบะเป็นเซียน ในวันนี้จึงกลายเป็นวันเกิดของเขาหวงซันในที่สุด
       
นอกเหนือจากความงามตามธรรมชาติแล้ว ที่นี่ยังเป็นสถานที่พักผ่อน และตากอากาศ และเป็นแหล่งกำเนิดวัฒนธรรมความเชื่อของศาสนาเต๋าและพุทธที่สำคัญอีกด้วย

แหล่งวัฒนธรรมความเชื่อทางศาสนา
เขาหวงซันกับความเชื่อทางศาสนามีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างแนบแน่น จากบันทึกในสมัยราชวงศ์ถัง ที่กล่าวถึงตำนานในศาสนาเต๋า ที่กล่าวถึงการขึ้นเขามากลั่นยาอายุวัฒนะ หรือการบำเพ็ญพรตเพื่อเป็นเซียนของกษัตริย์เหลือง รวมไปถึงนักพรตเต๋าอีกหลายท่าน ตำนานหลายเรื่องได้กลายเป็นที่มาของชื่อยอดเขาต่างๆบนเขาหวงซันในปัจจุบัน
       
อารามเต๋าเก่าแก่ที่อยู่บนเขาหวงซัน คือ อารามฝูชิว (浮丘观) อารามจิ่วหลง ( 龙观) เป็นต้น ในปลายสมัยราชวงศ์ซ่ง นักพรตจางอิ่นขึ้นเขาหวงซันมาบำเพ็ญพรต ยังได้ริเริ่มก่อสร้างลานเต๋าซงกู่ขึ้น จนเมื่อปลายสมัยราชวงศ์หมิง ก็ไม่มีร่องรอยของกิจกรรมของศาสนาเต๋าบนเขาหวงซันอีกเลย
       
ด้านศาสนาพุทธนั้น เข้ามาสู่ดินแดนเขาหวงซันเมื่อสมัยราชวงศ์ใต้(ราชวงศ์ใต้ราชวงศ์เหนือ ค.ศ.420-589) มีการสร้างวัดพุทธถึง 100 กว่าแห่ง โดยในจำนวนนี้มี วัดเสียงฝู (祥符寺) วัดฉือกวง (慈光寺) และวัดชุ่ยเวย (翠微寺) และวิหารจื้อปอฉาน (掷钵禅院) เป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง
       
นอกจากนี้ยังมีมรดกทางด้านศิลปะวรรณกรรม ที่กล่าวถึงคุณค่าความงามตามธรรมชาติของเขาหวงซัน โดยเฉพาะช่วงเวลาราว 1,200 ปี นับตั้งแต่ยุคเฟื่องฟูของสมัยราชวงศ์ถัง(ค.ศ.618-907) มาจนถึงราชวงศ์ชิงตอนปลาย มีการสร้างผลงานการประพันธ์ของกวี และงานศิลปะภาพเขียนในแต่ละยุคสมัยอย่างต่อเนื่อง ศิลปะแขนงภาพเขียนทิวทัศน์มีอยู่จำนวนมากจนรวบรวมเป็นกลุ่ม ภาพเขียนสายหวงซัน


แหล่งน้ำพุร้อน สนประหลาด และขุนเขาในม่านเมฆคำขวัญคู่เขาหวงซัน มรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ อันดับที่ 7 ของจีน

คุณค่าทางธรณีวิทยาและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
สภาพ ทางธรณีของเขาหวงซัน ได้ผ่านกาลเวลาของการยกตัวของเปลือกโลก และการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาของธารน้ำแข็ง มาเนิ่นนาน จนกลายมาเป็น ป่ายอดเขา ดังที่เห็นในปัจจุบัน และยังมีการพบร่องรอยธารน้ำแข็ง ซึ่งกระจายอยู่ด้านตะวันออกเฉียงใต้หน้าเขา ปัจจุบันกลายมาเป็นหุบเขารูปตัว U และตัว V

หวงซัน ประกอบด้วยยอดเขาใหญ่ 36 ยอด ยอดเล็ก 36 ยอด ยอดเขาหลักมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,864 เมตร รายล้อมด้วยภูเขาสูงต่ำแผ่ขยายกว้างใหญ่สุดตาราวกับคลื่นในมหาสมุทร
       
เขาหวงซันยังอุดมด้วยทรัพยากรน้ำ เนื่องจากเป็นแหล่งที่แม่น้ำสาขาของแม่น้ำฉางเจียง (แยงซีเกียง) และแม่น้ำเฉียนถังเจียง ไหลผ่าน ก่อเกิดเป็นธารน้ำและแหล่งน้ำหลายสาย ระดับความสูงแตกต่างกันมากของเขาหวงซัน ทำให้น้ำบนเขาพุ่งกระจายตกลงมาเป็นน้ำตก สระน้ำ และน้ำพุ ลดหลั่นเกิดเป็นทัศนียภาพที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา
       
นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งทรัพยากรพืชและสัตว์ที่สำคัญ เขาหวงซันมีพื้นที่ป่าปกคลุมถึง 56% เป็นพื้นที่พันธุ์พืช 83% และยังเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่า 1,452 ชนิด บางชนิดอยู่ในบัญชีสัตว์คุ้มครองของจีน

ข้อมูล
มรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ปี 1990
ที่ตั้ง : ตอนใต้ของมณฑลอันฮุย
อาณาเขต : ประมาณ 1,200 ตร.กม.
       
ข้อมูลท่องเที่ยว
การเดินทาง : สามารถเดินทางด้วยรถไฟ หรือเครื่องบินโดยสายการบินภายในประเทศ บินตรงจากเมืองใหญ่ต่างๆ เช่น ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ฝูโจว เซี่ยเหมิน อู่ฮั่น กว่างโจว เซินเจิ้น ฉงชิ่ง เฉิงตู คุนหมิง ซีอัน ฮ่องกง ฯลฯ การต่อรถไปเขาหวงซันสะดวกสบาย เพราะมีท่ารถปลายทางอยู่ที่แหล่งท่องเที่ยวหวงซัน
       
เส้นทางเดินขึ้นเขาหวงซัน : มี 4 สาย

1)สายตะวันออก ธารไผ่ขม(苦竹溪) – วัดหยุนกู่(云谷寺) – โรงแรมเป๋ยไห่ ระยะทาง 12.5 กม.
2)
สายตะวันตก หมู่บ้านเจียวชุน(焦村) – ด่านทังหลิ่งกวน(汤岭关) – น้ำพุร้อน ระยะทางราว 20 กว่ากม.
3)
สายเหนือ หมู่บ้านฝู่ชุน(辅村) – วัดซงกู่(松谷庵) – โรงแรมเป๋ยไห่ 22.5 กม.
4)
สายใต้ ทังโข่ว(汤口) – น้ำพุร้อน 2.5 กม. เส้นทางนี้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่สุด โดยท่านต้องนั่งรถจากทังโข่วไปประมาณ 15-20 นาที จึงจะถึงจุดซื้อตั๋วขึ้นเขา  
       
ราคาค่าบัตรขึ้นเขาหวงซัน : ราคาปรับใหม่ 201-121 หยวน (ตามฤดูท่องเที่ยว) มีบริการรถกระเช้า ราคา 60 หยวน
       
สภาพอากาศ : อากาศบนยอดเขาเย็นจนถึงหนาวจัด ควรเตรียมเสื้อกันหนาวให้พร้อม ฤดูร้อนอากาศเย็นสบาย หากมีฝนตกอุณหภูมิจะลดต่ำลงมาก เดือนกรกฎาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 20-25 องศาเซลเซียส ฤดูฝนราวเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม ควรติดเสื้อกันฝนไปด้วย ฤดูหนาวอุณหภูมิต่ำสุดในเดือนมกราคม
       
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง : เขาจิ่วหัวซัน(九华山) ราคาบัตรขึ้นเขา 60 หยวน (มีบริการรถกระเช้าขาขึ้น 32 หยวน ขาลง 21 หยวน) ทะเลสาบไท่ผิง(太平湖) 53 หยวน แหล่งธรรมชาติเฝ่ยชุ่ยกู่ (翡翠谷) ราคาตั๋ว 32-42 หยวน (ตามฤดูกาล) หมู่บ้านอนุรักษ์ซีตี้(西递และหงชุน(宏村หนึ่งในมรดกโลกของจีน ในอำเภออีเสี้ยน ราคาบัตรเข้าชม 45 - 55 หยวน (ตามฤดูท่องเที่ยว)
       
ข้อควรระวัง : ท่องเที่ยวเขาหวงซันควรให้เวลาอย่างน้อย 2 วัน สามารถพักค้างแรมบนยอดเขาได้ มีที่พักรับรองหลายระดับราคาตั้งแต่ 60 หยวน / คน เป็นที่พักรวมและห้องน้ำรวม และห้องขนาด 5 - 4 - 3 คน หรือห้องคู่-เดี่ยว ราคาสูงขึ้นตามลำดับ  นอกจากนี้ อาหารที่จำหน่ายบนเขาหวงซันมีราคาแพงมาก และอาจไม่ถูกปากนักท่องเที่ยวบางท่าน โปรดเตรียมใจ!

แหล่งที่มา  :  โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์  14 กรกฎาคม 2547
Comments