ประสบการณ์การสอบ HSK

ก่อนตัดสินใจที่จะสอบ HSK  นั้นก็คิดอยู่นานพอสมควร  เพราะค่าสอบก็ไม่ได้ถูกๆ  ดังนั้นเมื่อสมัครไปแล้วในใจก็มีความรู้สึกเสียดายเงินอยู่นิดๆ  จึงตั้งใจอ่านหนังสือ  โดยหาตำราเกี่ยวกับการสอบ HSK มาอ่าน  นึกว่าจะตั้งใจได้นาน  แต่นิสัยขี้เกียจก็มารุมเร้า  เลยตั้งใจได้แค่อาทิตย์เดียว  แล้วก็ปล่อยเลยตามเลย

การสอบ HSK  นั้นความยากอยู่ตรงที่  เราจะต้องสอบในแต่ละส่วนให้อยู่ในระดับเดียวกัน  หรือใกล้เคียงกัน  ไม่เช่นนั้นแล้วคะแนนที่ไม่ดี  อาจจะฉุดให้เราอยู่ในระดับต่ำกว่าที่ควรจะได้รับ  ฉะนั้นไม่ว่าจะเป็น การฟัง  ไวยากรณ์ภาษาจีน  การอ่าน  และภาครวม  เราจะต้องให้ได้ระดับคะแนนตามที่กำหนดดังนี้  (ขอเริ่มจากระดับ 3 ถึงระดับ 8 นะค่ะ)


ระดับ HSK

การฟัง

ไวยากรณ์

การอ่าน

ภาครวม

คะแนนรวม

3

38-46

37-45

39-47

37-45

152-188

4

47-55

46-54

48-56

46-54

189-225

5

56-64

55-63

57-65

55-63

226-262

6

65-73

64-72

66-74

64-72

263-299

7

74-82

73-81

75-83

73-81

300-336

8

83-100

82-100

84-100

82-100

337-400

ใครที่อยากจะสอบ  ก็คอยเตรียมความพร้อม  โดยการสะสมคำศัพท์ไว้เยอะๆ  รวมทั้งหัดฟัง  และก็ศึกษาเรื่องไวยากรณ์ภาษาจีน  ไว้เสียแต่เนิ่นๆ ก็ดีค่ะ

ส่วนตัวฉันเองก็เคยสอบครั้งนึงค่ะ  ได้ระดับหกมาอย่างเฉียดฉิวจริงๆ  ค่ะ  อาจเป็นเพราะความโชคดีในความโชคร้ายด้วยค่ะ  เนื่องจากปีที่สอบนั้นส่วนของการฟังมีปัญหา  เพราะเสียงเกิดการขัดข้องฟังไม่ชัด  ทุกคนที่สอบในปีนั้นก็บ่นกัน  ซึ่งสาเหตุเกิดจากความผิดพลาดของการจัดสอบ HSK  ปีนั้นจึงมีการให้ทุกคนมีสิทธิ์สอบซ่อมเฉพาะส่วนของการฟังได้  มิเช่นนั้นแล้วคงได้ไม่ถึงระดับหกแน่ค่ะ

Comments