ดอกไม้ ในภาษาจีน

คำศัพท์

พินอิน

คำแปล

花儿

huār

ดอกไม้

茉莉花

mòlìhuā

ดอกมะลิ

菊花

júhuā

ดอกเบญจมาศ

桃花

táohuā

ดอกท้อ

莲花 / 荷花

liánhuā / héhuā

ดอกบัว

牡丹

mǔdān

ดอกโบตั๋น

梅花

méihuā

ดอกเหมย

向日葵

xiàngrìkuí

ดอกทานตะวัน

金盏花

jīnzhuǎnhuā

ดอกดาวเรือง

Comments