大禹治水

大禹治水  ต้าอวี่แก้ไขปัญหาน้ำท่วม


舜在位时,黄河发生了很大的水灾,庄稼和房子都被洪水冲毁了。

ขณะทีพระเจ้าซุ่นครองราชย์  หวงเหอ (แม่น้ำเหลือง)  ประสบกับมหาอุทกภัย  พืชไร่และบ้านเรือนต่างถูกน้ำท่วมเสียหาย

舜召集众人商量治水大计, 其中有一位青年人站起来说:“我认为治水应该因势利导,采用堵的办法,只会越来越糟。”舜听了,频频点头。 

ซุ่นเรียกทุกคนชุมนุมเพื่อปรึกษาหารือการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม  มีชายหนุ่มคนหนึ่งลุกขึ้นกล่าวว่า  ข้าคิดว่าการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมควรจะคล้อยตามสถานการณ์  ใช้วิธีการอุดมีแต่จะทำให้สถานการณ์ยิ่งแย่ลง  ซุ่นฟังแล้วก็พยักหน้า

这位青年就是禹。舜很赞赏禹对治水的见解,就派他带领众人去治水。

หนุ่มคนนั้นก็คืออวี่    ซุ่นชื่นชมทัศนะของอวี่ที่มีต่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม   จึงมอบหมายให้อวี่นำผู้คนไปแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

禹向新婚的妻子涂山氏辞行后,就一门心思投入到治水工程中去了。 按照禹的设想,他们要在黄河边先开挖支渠,将水引入支渠,然后疏通被泥沙淤塞的主河道。这真是一项浩大的工程。为了完成治水工程,禹戴着箬帽,拿着锹,和百姓们一起挖土、挑土,投入辛勤的劳动中。因不断在泥泞中磨擦,禹小腿上浓密的汗毛都被磨光了。

หลังจากที่ซุ่นได้ล่ำลาถูซันซื่อภรรยาที่เพิ่งแต่งงานกัน  ในจิตใจก็มุ่งตระหนักถึงโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม  ตามความคิดของอวี่  พวกเขาต้องเริ่มจากการขุดคลองสาขาข้างลำน้ำหวงเหอก่อน  เพื่อดึงน้ำเข้าสู่คลอง  จากนั้นลอกคลองทางน้ำสายหลักที่ถูกอุดด้วยดินเลน  นี่ถือเป็นโครงการที่ยิ่งใหญ่จริงๆ  เพื่อให้โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมสำเร็จ  อวี่สวมงอบ  ถือจอบมา  มุมานะบากบั่น  ร่วมขุด  ร่วมหาบดินเลนกับชาวบ้าน    เนื่องจากต้องเหยียบย่ำอยู่ในดินโคลนตลอด  ขนหน้าแข้งของอวี่จึงถูกสีจนหลุดล่วงหมด

禹的妻子生了一个男孩,众人听说后,都劝禹回家去看一看小宝宝。禹看着繁忙的治水工地,摇了摇头,说:“就算工地上海个人都有理由离开,我也应该是最后离开的那个人。现在我所能做的,就是为他起一个名字。”他望着一段新启用的河道,说:“就叫他‘启’好了。”

หลังจากผู้คนได้ข่าวว่าภรรยาของอวี่คลอดบุตรชาย  ต่างแนะนำให้อวี่กลับบ้านไปดูลูก  อวี่เห็นว่างานก่อสร้างแก้ปัญหาน้ำท่วมนั้นยุ่งมาก  ได้แต่ส่ายหน้าและพูดว่า  ถึงแม้แต่ละคนต่างมีเหตุผลที่อยากออกจากงาน  ข้าก็ควรที่จะเป็นคนสุดท้ายคนนั้น  ตอนนี้สิ่งที่ข้าทำได้ก็คือตั้งชื่อให้กับเขา  อวี่เห็นทางน้ำที่เริ่มใช้ใหม่  จึงพุดว่า  งั้นเรียกเขาว่า  ฉี่ละกัน

禹的妻子没有办法,只能带着儿子启来到禹的工地附近住下,希望能有机会让父子俩见上一面。禹好几次从附近经过,都已听见儿子启的哭声了,可因为有急事,只能匆匆而过。禹总是想着,等下一次一定去看一看儿子和妻子。可是等到这个工地一完工,又要迁往下一个工地了,还是没去成。后人把这件事编成了一段“三过家门而不入”的佳话。

ภรรยาของอวี่จนปัญญา  ได้แต่พาฉี่มาพักใกล้ๆ สถานที่อวี่ทำงาน  หวังว่าจะมีโอกาสให้พ่อลูกทั้งสองได้พบหน้ากัน  อวี่ผ่านแถวนั้นหลายครั้ง  ต่างได้ยินเสียงลูกฉี่ร้องไห้  แต่เพราะมีเรื่องด่วน  จึงได้แต่เดินจากไปอย่างรีบร้อน  อวี่มักคิดว่า  รอคราวหน้าจะต้องไปเยี่ยมภรรยาและลูกชายแน่  แต่รอจนโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ  ก็ต้องย้ายไปทำงานก่อสร้างโครงการต่อไปอีก  ก็เลยไม่ได้ไปหาซักที  คนรุ่นหลังจึงนำเรื่องนี้แต่งเป็นประโยคว่า  ผ่านหน้าบ้าน 3 ครั้ง  แต่ไม่เคยแวะเข้าไปเลย     

整整十三年后,禹终于完成了治水任务,人们从此不再为水患发愁了。舜将禹选为自己的继承人,后代的人都尊称禹为“大禹”。

หลังจาก 13 ปีเต็ม  ในที่สุดอวี่ก็ดำเนินภารกิจแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้สำเร็จ  จากนั้นมาผู้คนก็ไม่ต้องกลัดกลุ้มกับปัญหาอุทกภัยอีก  ซุ่นจึงคัดเลือกอวี่ให้เป็นผู้รับช่วงต่อจากตน คนรุ่นหลังต่างยกย่อง อวี่ให้เป็น  ต้าอวี่  (หมายถึง  อวี่ผู้ยิ่งใหญ่ / วีรบุรุษอวี่)

แหล่งที่มา  《中华五千年故事》,浙江少年儿童出版社

Comments