ศัพท์จีนวันละ 10 คำ


การเรียนมากไปในบางครั้งก็อาจทำให้เราเหนื่อยและท้อได้  แต่การคิดมากเกินไปแล้วหยุดเรียนก็ไม่อาจทำให้เราพัฒนาได้  ฉะนั้นถ้ากลัวจะเรียนมากไป  เราก็เปลี่ยนมาเป็นเรียนวันละนิด  แต่เรียนเป็นประจำทุกวัน

ถ้าเราจำคำศัพท์วันละ 10 คำเป็นประจำทุกๆ วัน  ภายในหนึ่งปีเราก็จะได้คำศัพท์ทั้งสิ้น 3,650  คำ  แต่บางคนอาจจะขยันกว่านี้ก็จะได้คำศัพท์เยอะกว่านี้มากมาย  ในทางกลับกันถ้าเราขี้เกียจในหนึ่งปีเราก็จะได้คำศัพท์น้อยกว่านี้

ดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการแบบไหนเมื่อตัดสินใจได้แล้วก็ลงมือทำเลยดีกว่า  ซึ่งในหัวข้อนี้ก็จะพยายามนำคำศัพท์มาใส่วันละ 10 คำ
Comments