ประโยคภาษาจีน ประจำวันที่ 9 มกราคม

ประโยคที่ 81-90

ประโยค

คำแปล

yǔ rén xiāng yuē yào shǒushí.

与人相约要守时。

นัดหมายกับคนต้องตรงต่อเวลา

ràng kèhù děng jiǔ, shì hěn shīlǐ de xíngwéi.

让客户久等,是很失礼的行为。

ให้ลูกค้ารอนาน เป็นพฤติกรรมที่เสียมารยาท

ànzhào zhōngguórén yìbān dǎzhāohu de xíguàn, wòshǒu de tóngshí,wǎngwǎng huì shùnshǒu dì shàng míngpiàn.

按照中国人一般打招呼的习惯,握手的同时,往往会顺手递上名片。

ตามความเคยชินในการทักทาย  โดยปกติของคนจีน  ขณะที่จับมือกัน  มักจะถือโอกาสยื่นนามบัตรด้วย

nǐ yīnggāi liǎojiě zhōngguó yànhuì shàng de lǐyì.

你应该了解中国宴会上的礼仪。

คุณควรเข้าใจพิธีในงานเลี้ยงของจีน

zhōngguórén hěn shǎo zāi rìcháng chīfàn shí hējiǔ,dànshì jiù zài yànhuì shàng què shì fēicháng zhòngyào de.

中国人很少在日常吃饭时喝酒,但是酒在宴会上却是非常重要的。

คนจีนดื่มเหล้าน้อยมากในขณะรับประทานอาหารประจำวัน  แต่เหล้าสำคัญอย่างยิ่งในงานเลี้ยง

hē jiǔ shí, zhǔrén xiān gěi kèrén tiān jiǔ,hòu wèi zìjǐ tiānjiā.

喝酒时,主人先给客人添酒,后为自己添加。

ขณะดื่มเหล้า  เจ้าบ้านเติมเหล้าให้แขกก่อน  จากนั้นค่อยเติมให้ตัวเอง

rúguǒ nǐ bú huì hē jiǔ huòzhe hēliàng bú dà,kěyǐ zài yànhuì kāishǐ shí gàosù dàjiā.

如果你不会喝酒或者酒量不大,可以在宴会开始时告诉大家。

ถ้าหากคุณดื่มเหล้าไม่เป็นหรือดื่มได้ไม่มาก(ดื่มไม่เก่ง,คอไม่แข็ง) ตอนงานเลี้ยงเริ่มสามารถบอกทุกคนได้

kuàizi shì zhōngguórén de chīfàn gōngjù,yīncǐ cānzhuō shàng bù kěyǐ wán kuàizi.

筷子是中国人的吃饭工具,因此餐桌上不可以玩筷子。

ตะเกียบเป็นเครื่องมือในการรับประทานอาหารของคนจีน  ดังนั้นจะเล่นตะเกียบบนโต๊ะอาหารไม่ได้

zhōngguórén de yànhuì,cài fēicháng fēngshèng,yìbān yǒu shí jǐ dào cài.

中国人的宴会,菜非常丰盛,一般有十几道菜。

งานเลี้ยงของคนจีน  อาหารมากมายเต็มโต๊ะ  โดยปกติมีอาหารสิบกว่าอย่าง

yànhuì shàng,shàng cài shì měi yí cì yí dào cài,érqiě mǐfàn bù hé cài yìqǐ shàng.

宴会上,上菜是每一次一道菜,而且米饭不和菜一起上。

ในงานเลี้ยง  จะเสิร์ฟอาหารทีละอย่าง  และข้าวจะไม่เสิร์ฟพร้อมกับอาหาร

Comments