ประโยคภาษาจีน ประจำวันที่ 8 มกราคม

ประโยคที่ 71-80

ประโยค

คำแปล

wǒ xīwàng,xuéxí hànyǔ jiéshù deshíhou néng liúlì de gēn zhōngguórén tánhuà.

我希望,学习汉语结束的时候能流利地跟中国人谈话。

ฉันหวังว่า  เมื่อเรียนภาษาจีนจบจะสามารถพูดคุยกับคนจีนได้อย่างคล่องแคล่ว

tā jì méi shuō tóngyì,yě méi shuō bù tóngyì.

他既没说同意,也没说不同意。

เขาไม่ได้พูดทั้งเห็นด้วย  และก็ไม่ได้พูดว่าไม่เห็นด้วย

jìnkǒu de dōngxi guì,guóchǎn de dōngxi piányi.

进口的东西贵,国产的东西便宜。

ของนำเข้าราคาแพง  ของที่ผลิตจากประเทศจีนราคาถูก

yǒumíng de dìfāng wǒ chàbùduō dōu qù guò le.

有名的地方我差不多都去过了。

สถานที่ที่มีชื่อเสียงฉันเคยไปเกือบหมดแล้ว

rúguǒ nǐ yǒu hǎo zhǔyì jiù gàosù wǒ ba.

如果你有好主意就告诉我吧。

ถ้าหากคุณมีข้อเสนอดีๆ ก็บอกฉันเถอะ

rúguǒ tā méiyou yāoqǐng wǒ,wǒ jiù bù gǎn qù tā de jiā.

如果他没有邀请我,我就不敢去他的家。

ถ้าเขาไม่ได้เชิญฉัน  ฉันก็ไม่กล้าไปบ้านเขา

tā nǔlì xuéxí wèideshì yǐhòu zhǎo dào yí gè hǎo gōngzuò.

他努力学习为的是以后找到一个好工作。

เขาขยันเรียนเพื่อวันหลังจะได้หางานดีๆ

wǒ nǔlì de wán shì yīnwèi gōngzuò yǐhòu jiù méi shíjiān wánr le.

我努力地玩是因为工作以后就没时间玩儿了。

ฉันขยันเที่ยวเพราะว่าหลังจากทำงานก็ไม่มีเวลาเที่ยวแล้ว

xiànzài zài zhōngguó shēnghuó yuèláiyuè fāngbiàn.

现在在中国生活越来越方便。

เดี๋ยวนี้ใช้ชีวิตในประเทศจีนนับวันยิ่งสะดวก

xiànzài mǎi dōngxi deshíhou zhēn bù zhīdào yīnggāi xiāngxìn shéi.

现在买东西的时候真不知道应该相信谁。

เดี๋ยวนี้เวลาซื้อของ  ไม่รู้จริงๆ ว่าควรเชื่อใคร

Comments