ประโยคภาษาจีน ประจำวันที่ 7 มกราคม

ประโยคที่ 61-70

ประโยค

คำแปล

nǐ gāngcái gēn shéi liáotiānr.

你刚才跟谁聊天儿?

เมื่อสักครู่คุณพูดกับใคร

zhè gè shì wǒ gānggāng rènshi de xīnpéngyou.

这个是我刚刚认识的新朋友。

คนนี้คือเพื่อนใหม่ที่ฉันเพิ่งรู้จัก

tā de píqi bù hǎo, shéi dōu bù gǎn gēn tā jiāopéngyou.

他的脾气不好,谁都不敢跟他交朋友。

เขานิสัยไม่ดี  ไม่ว่าใครก็ไม่กล้าคบเขาเป็นเพื่อน

tā bǎ wǒ de mìmì gàosù biérén.

他把我的秘密告诉别人。

เขาเอาความลับของฉันบอกกับคนอื่น

nǐ bié qīpiàn wǒ hǎo bù hǎo?

你别欺骗我好不好?

คุณอย่าหลอกฉันได้หรือเปล่า

wǒ zhīdào, nǐ zài shuō huǎnghuà.

我知道,你在说谎话。

ฉันรู้นะ  คุณกำลังพูดโกหก

shéi méiyou shuō guò huǎnghuà ne?

谁没有说过谎话呢?

ใครไม่เคยพูดโกหกกันบ้างล่ะ

nǐ cāicai jīngtiān tā huì lái ma?

你猜猜今天他会来吗?

คุณเดาซิว่าวันนี้เขาจะมาไหม

wǒ méiyou bànfǎ ràng tā huī dào wǒ shēnbiān.

我没有办法让她回到我身边。

ฉันไม่มีวิธีทำให้เธอกลับมาอยู่ข้างกายได้

wǒ yào yǒnggǎn duì tā qiúhūn.

我要勇敢对她求婚。

ฉันต้องกล้าที่จะขอเธอแต่งงาน

Comments