ประโยคภาษาจีน ประจำวันที่ 3 มกราคม

ประโยคที่ 21-30

ประโยค

คำแปล

xǐhuān yí gè rén niánlíng suàn shì shénme wèntí.

喜欢一个人年龄算是什么问题。

ชอบใครสักคนอายุจะเป็นปัญหา / อุปสรรคอะไร

shéi zhǔn nǐ jìn lái.

谁准你进来。

ใครอนุญาตให้คุณเข้ามา

hǎo rén yīnggāi yǒu hǎo bào.

好人应该有好报。

คนดีควรได้รับผลดีตอบแทน

jīntiān zěnme yǒu kòng lái ā.

今天怎么有空来啊。

วันนี้มีเวลาว่างมาได้อย่างไร, วันนี้ทำไมมีเวลาว่างมา

bù kěyǐ suíbiàn ná biérén de dōngxī.

不可以随便拿别人的东西。

หยิบของของคนอื่นตามใจไม่ได้, ไม่สามารถหยิบของของคนอื่นได้ตามใจ

nǐ fàngxīn ba.

你放心吧。

คุณวางใจเถอะ

wǒ gāi zěnme bàn?

我该怎么办?

ฉันควรทำอย่างไร

nǐ bú huì hòuhuǐ ma?

你不会后悔吗?

คุณจะไม่เสียใจภายหลังใช่ไหม?

qíshí bú shì nǐ de cuò.

其实不是你的错。

จริงๆ แล้วไม่ใช่ความผิดของคุณ

hǎo jiǔ bú jiàn nǐ hái hǎo ma?

好久不见你还好吗?

ไม่ได้เจอกันนานคุณยังสบายดีไหม?

Comments