ประโยคภาษาจีนประจำวันที่ 23 มกราคม

ประโยคที่ 221-230

ประโยค

คำแปล

我想约个时间见你。

ฉันอยากนัดเวลาเจอคุณ

什么时候你方便呢?

คุณสะดวกเวลาไหนล่ะ

如果你方便的活,我们能否尽早和你见面。

หากคุณสะดวก  พวกเราเจอกันให้เร็วหน่อยได้ไหมค่ะ

请在你方便的时候来找我。

มาหาฉันเวลาที่คุณสะดวก

恐怕我必须取消我们的约会。

ฉันเกรงว่าคงต้องยกเลิกนัดของเราแล้ว

我明天必须去天津,所以没时间和你见面了。

พรุ่งนี้ฉันต้องไปเทียนจิน  จึงไม่มีเวลามาพบคุณ

我现在正好有点儿急事。

ตอนนี้ฉันมีเรื่องด่วนพอดี

你先做好急事,才来找我吧。

คุณไปทำเรื่องด่วนให้เสร็จก่อน  แล้วค่อยมาหาฉันเถอะ

你要不要重新约个时间?

คุณต้องการนัดเวลาใหม่หรือไม่

虽然不愿意这样,不过我想也别无选择了。

แม้ไม่ชอบแบบนี้  แต่ฉันคิดว่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้ว

Comments