ประโยคภาษาจีนประจำวันที่ 22 มกราคม

ประโยคที่ 211-220

ประโยค

คำแปล

wǒ de shǒujī huài le, suǒyǐ bù néng gěi nǐ huí diànhuà.

我的手机坏了,所以不能给你回电话。

โทรศัพ์ของฉันเสีย เลยโทรกลับหาเธอไม่ได้

bù tīng wǒ méiguānxi, dàn nǐ yīnggāi tīng biérén de yìjiàn.

不听我没关系,但你应该听别人的意见。

ไม่ฟังฉันไม่เป็นไร  แต่คุณควรฟังความคิดเห็นของคนอื่น

nǐ dōu lái běijīng sān nián le, juéde zěnmeyàng?

你都来北京三年了,觉得怎么样?

คุณมาปักกิ่งได้สามปีแล้ว  รู้สึกเป็นยังไงบ้าง

xiànzài zhōngguó hěn xūyào wàiyǔ réncái, nǐ huì yīngyǔ, yòu huì hànyǔ,  yídìng zhǎo dào hěn hǎo de gōngzuò.

现在中国很需要外语人才,你会英语,又会汉语,一定找到很好的工作。

ตอนนี้ประเทศจีนต้องการบุคคลที่มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ  คุณรู้ทั้งภาษาอังกฤษ รู้ทั้งภาษาจีน  ต้องหางานดีๆ ได้อย่างแน่นอน

nǐ xué wán hànyǔ yǐhòu xiǎng zài zhōngguó gōngzuò mā?

你学完汉语以后想在中国工作吗?

หลังจากที่เรียนภาษาจีนจบแล้วคุณคิดที่จะทำงานที่ประเทศจีนมั้ย?

wǒ zhǐ xiǎng huí guó zhǎo gè gēn zhōngguó yǒu màoyì guānxi de gōngsī gōngzuò.

我只想回国找个跟中国有贸易关系的公司工作。

ฉันเพียงแต่คิดกลับประเทศ หางานกับบริษัทสักแห่งที่มีการติดต่อการค้ากับประเทศจีน

zhè quèshí shì yí gè búcuò de xuǎnzé.

这确实是一个不错的选择。

นี่เป็นทางเลือกที่ไม่เลวเลยจริงๆ

tīngshuō nǐ zìjǐ kāi le yí gè gōngsī, xiànzài yídìng hěn máng bā?

听说你自己开了一个公司,现在一定很忙吧?

ได้ข่าวว่าคุณเปิดบริษัทเอง  ตอนนี้คงยุ่งมากซิค่ะ

nǐmen liǎng gè rén hézuò de zěnme yàng?

你们两个人合作得怎么样?

พวกคุณสองคนร่วมงานกันเป็นยังไงบ้าง

yìngpìn de shíhòu, gōngzuò jīngyàn shì hěn zhòngyào de.

应聘的时候,工作经验是很重要的。

เวลาสมัครงาน  ประสบการณ์การทำงานเป็นสิ่งที่สำคัญ


Comments