ประโยคภาษาจีนประจำวันที่ 21 มกราคม

ประโยคที่ 201-210

ประโยค

คำแปล

zhǎo dào yí gè héshì de gōngzuò zhēn bù róngyì, bú shì gōngzī tài dī, jiùshì gōngzuò tiáojiàn tài chà.

找到一个合适的工作真不容易,不是工资太低,就是工作条件太差。

หางานที่เหมาะสมได้ซักงานไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่เงินเดือนต่ำ  ก็สภาพงานแย่

wǒ xiǎng zhǎo de rén bú shì xiūjià le, jiùshì qù kāi huì le, yí gè yě bú zài.

我想找的人不是休假了,就是去开会了,一个也不在。

คนที่ฉันจะหา  ไม่ลา ก็ไปประชุม  ไม่อยู่เลยซักคน

zhè gè gōngzuō nǐ bú zuò shéi zuò?这个工作你不做谁做?

งานนี้คุณไม่ทำแล้วใครจะทำ?

xiànzài hái yǒu rén méi lái. suàn le, wǒmen bù děng le.

现在还有人没来。算了,我们不等了。

ตอนนี้ยังมีคนที่ไม่มา  ช่างเถอะ พวกเราไม่รอแล้ว

nǐ yǐwéi wǒ yuànyì zhè yàng ā!

你以为我愿意这样啊!

คุณคิดว่าฉันอยากให้เป็นแบบนี้หรอ

wǒ zhēn de bù míngbái nǐ de yìsī, nǐ dàodǐ xiǎng gēn wǒ shuō shénme?

我真的不明白你的意思,你到底想跟我说什么?

ฉันไม่เข้าใจความหมายของคุณจริงๆ คุณอยากจะพูดอะไรกับฉันกันแน่

nǐ yīnggāi jiěshì yí xià nǐ shàngbān de shíhòu wèishénme hē jiǔ.

你应该解释一下你上班的时候为什么喝酒。

คุณควรอธิบายหน่อยนะว่าเวลาทำงาน ทำไมถึงดื่มเหล้า

wǒ bù míngbái nǐ shuō de huà, qǐng gěi wǒ jiěshì yí xià.

我不明白你说的话,请给我解释一下。

ฉันไม่เข้าใจที่คุณพูด  ช่วยอธิบายหน่อยซิ

nǐ de xiǎngfǎ hěn hǎo, dànshì wǒ juéde hěn bù róngyì zuò dào.

你的想法很好,但是我觉得很不容易做到。

ความคิดของคุณนั้นดี  แต่ฉันคิดว่าทำได้ยาก

míngtián de huì hěn zhòngyào, wǒ xīwàng dàjiā dōu bú yào chídào.

明天的会很重要,我希望大家都不要迟到。

การประชุมในวันพรุ่งนี้สำคัญมาก  ผมหวังว่าทุกคนจะไม่มาสาย

Comments