ประโยคภาษาจีน ประจำวันที่ 2 มกราคม

ประโยคที่ 11-20

ประโยค

คำแปล

wǒ méiyǒu bànfǎ zhǎo dào yuányīn.

我没有办法找到原因。

ฉันไม่มีวิธีที่จะหาสาเหตุได้พบ, ฉันหาสาเหตุไม่พบ

zhè jiàn shì hěn bù gōngpíng.

这件事很不公平。

เรื่องนี้ไม่ยุติธรรมเลย

nǐ méi shì ba.

你没事吧。

คุณไม่เป็นไรนะ

tā chángcháng bèi tóngxué qīfù.

他常常被同学欺负。

เขาถูกเพื่อนร่วมชั้นเรียนรังแกบ่อยๆ

wǒ bú huì zìbēi.

我不会自卑。

ฉันจะไม่น้อยใจ

nǐ hái zài shēngqì ā.

你还在生气啊。

คุณยังโกรธอยู่หรอ

wǒmen yǒu jiàn guò miàn ma?

我们有见过面吗?

พวกเราเคยพบกันไหม

wǒ zěnme huì jìde ne.

我怎么会记得呢。

ฉันจะไปจำได้ยังไงล่ะ

wǒmen yǒu yuē ma?

我们有约吗?

พวกเรามีนัดกันไหม

wǒ kěyǐ shuōshíhuà ma?

我可以说实话吗?

ฉันพูดความจริงได้ไหม

Comments