ประโยคภาษาจีนประจำวันที่ 19 มกราคม

ประโยคที่ 181-190

ประโยค

คำแปล

tā yǐ jīng zài zhōngguó shēnghuó wǔ nián le, nánguài tā duì zhōngguó de qíngkuàng zhème liǎojiě.

他已经在中国生活五年了,难怪他对中国的情况这么了解。

เขาใช้ชีวิตอยู่ในจีนห้าปีแล้ว  มิน่าล่ะถึงเข้าใจต่อสภาพของประเทศจีนขนาดนี้

tā shì nǐ dìdi? nánguài nǐmen zhǎng de nàme xiàng.

他是你弟弟?难怪你们长得那么像。

เขาเป็นน้องชายคุณเองหรอ  มิน่าล่ะพวกคุณถึงหน้าตาเหมือนกันขนาดนั้น

zhè yě nánguài, shéi yùdào zhè zhǒng qíngkuàng yě huì shēngqì de.

这也难怪,谁遇到这种情况也会生气的。

นี่ก็ไม่ควรตำหนิ  ใครเจอสภาพแบบนี้ก็ต้องโกรธเหมือนกันทั้งนั้น

zhè jiàn shì yě nánguài tā, yīnwèi wǒ méiyǒu gěi tā shuō qīngchu.

这件事也难怪他,因为我没有给他说清楚。

เรื่องนี้ไม่ควรโทษเขา  เป็นเพราะฉันไม่ได้พูดกับเขาให้ชัดเจนเอง

难怪  เป็นคำกริยาวิเศษณ์  แปลว่า  มิน่าล่ะ  แต่ถ้าเป็นบทกริยาจะมีความหมายว่า  ไม่ควรตำหนิ,  ไม่ควรโทษ

xué hànyǔ bìxū duō shuō duō liàn, jiùshì shuō cuò le yě méiguānxi.

学汉语必须多说多练,就是说错了也没关系。

เรียนภาษาจีนต้องหมั่นฝึก  หมั่นพูดเยอะๆ  ถึงแม้พูดผิดก็ไม่เป็นไร

wǒ lái zhōngguó liúxué, tā qù měiguó gōngzuò, cóngcǐ wǒmen jiù fēnkāi le.

我来中国留学,他去美国工作,从此我们就分开了。

ฉันมาศึกษาต่อที่ประเทศจีน  เขาไปทำงานที่อเมริกา  ตั้งแต่นั้นมาพวกเราก็จากกัน

nǐ cái xué le bàn nián duō jiù shuō de zhème hǎo, zhēn liǎobuqǐ!

你才学了半年多就说得这么好,真了不起!

คุณเพิ่งเรียนได้ครึ่งปีกว่า  พูดได้ดีอย่างนี้  ยอดเยี่ยมจริงๆ

hànyǔ shì hàn mínzú de yǔyán, shì zhōngguó de zhǔyào yǔyán.

汉语是汉民族的语言 ,是中国的主要 语言。

ภาษาจีนเป็นภาษาของชนเผ่าฮั่น  ซึ่งถือเป็นภาษาหลักของจีน 

xiàndài hànyǔ de biāozhǔn shì pǔtōnghuà.

现代汉语的标准语是普通话。

มาตรฐานของภาษาจีนสมัยใหม่คือภาษาจีนกลาง

chúle hànyǔ pǔtōnghuà yǐwài, hái yǒu bā gè hànyǔ fāngyán.

除了汉语普通话以外,还有八个汉语方言。

นอกจากภาษาจีนกลางแล้ว  ยังมีภาษาจีนถิ่นอีกแปดภาษา

Comments