ประโยคภาษาจีนประจำวันที่ 18 มกราคม

ประโยคที่ 171-180

ประโยค

คำแปล

dàxué bìyè qián, wǒ kāishǐ zhǎo gōngzuò, dì yī cì miànshì shībǎi yǐhòu, zài yě méiyǒu zìxìn le.

大学毕业前,我开始找工作,第一次面试失败以后,再也没有自信了。

ก่อนสำเร็จการศึกษา  ฉันเริ่มหางาน  หลังจากล้มเหลว / ผิดหวังจากการสัมภาษณ์ครั้งแรก  ฉันก็ไม่มีความมั่นใจในตนเองอีกเลย

xuéxí shénme dōu yào nǔlì cái néng xué hǎo, hékuàng xuéxí yǔyán.

学习什么都要努力才能学好,何况学习语言。

เรียนอะไรล้วนต้องขยันถึงจะเรียนได้ดี  โดยเฉพาะเรียนภาษา

lǎoshī rang wǒ huídá wèntí shí, wǒ zhèngzài xiǎng biéde shì, dāngshí hěn jǐnzhāng, xiǎng le bàntiān, yě bù zhīdào shuō shénme.

老师让我回答问题时,我正在想别的事,当时很紧张,想了半天,也不知道说什么。

ตอนที่อาจารย์ให้ฉันตอบคำถาม  ฉันกำลังคิดเรื่องอื่นอยู่  ตอนนั้นตื่นเต้นมาก  คิดตั้งนานก็ไม่รู้จะพูดอะไร

yīnwèi shìqíng fāshēng de tài tūrán, hěn duō rén gǎndào yìwài.

因为事情发生得太突然,很多人都感到意外。

เพราะว่าเรื่องเกิดขึ้นค่อนข้างกะทันหัน  ผู้คนมากมายจึงรู้สึกคาดไม่ถึง

yīnwèi jiā lǐ méiyǒu qián, suǒyǐ, tā shàng dàxué bùdebù yìbiān dúshū, yìbiān dǎgōng.

因为家里没有钱,所以,他上大学时不得不一边读书,一边打工。

เพราะว่าทางบ้านไม่มีเงิน  ดังนั้นตอนเรียนมหาวิทยาลัยเขาจำต้องเรียนไปด้วย  ทำงานไปด้วย

zhè cì shìgù shǐ de jiāotōng zhōng duàn le liǎng gè duō xiǎoshí.

这次事故使得交通中断了两个多小时。

อุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้การจราจรถูกตัดขาดไปสองชั่วโมงกว่า

zuìjìn tiānqì yǒu diǎnr bú zhèngcháng.

最近天气有点儿不正常。

ช่วงนี้สภาพอากาศไม่ค่อยปรกติ

tā de xìnggé hěn shìhé dāng lǎoshī.

他的性格很适合当老师。

นิสัยของเขาเหมาะที่จะเป็นอาจารย์

yīnwèi tiānqì bù hǎo, fēijī yánwù le yí gè duō xiǎoshí cái qǐ fēi.

因为天气不好,飞机延误了一个多小时才起飞。

เพราะว่าสภาพอากาศไม่ดี  เครื่องบินจึงดีเลย์ชั่วโมงกว่า  เครื่องถึงจะขึ้นได้

nǐ fàngxīn ba, zhè jiàn shì wǒ bǎozhèng bú gàosù tā.

你放心吧,这件事我保证不告诉他。

คุณวางใจเถอะ  ฉันรับประกันว่าจะไม่บอกเขาเรื่องนี้

Comments