ประโยคภาษาจีนประจำวันที่ 16 มกราคม

ประโยคที่ 151-160

ประโยค

คำแปล

nǐ zěnme zhème bù xiǎoxīn? bǎ wǒ xīn’ài de gǒu nòng diū le.

你怎么这么不小心?把我心爱的狗弄丢了。

ทำไมคุณไม่ระวัง / สะเพราะอย่างนี้ ทำสุนัขสุดที่รักของฉันหายไป

ràng wǒ mǎnzú de shì měi cì kǎoshì dōu dé dì yī.

让我满足的是每次考试都得第一。

เรื่องที่ทำให้ฉันพอใจก็คือทุกครั้งที่สอบล้วนได้ที่หนึ่ง

tā suī bú shì běijīng rén,què néng shuō yì kǒu biāozhǔn de pǔtōnghuà.

他虽不是北京人,却能说一口标准的普通话。

แม้เขาไม่ใช่คนปักกิ่ง  แต่พูดภาษาจีนกลางได้มาตรฐาน / ชัดเจน

měilì de huā suī bú pà yǔ,què pà fēng.

美丽的花虽不怕雨,却怕风。

ดอกไม้งดงามแม้ไม่กลัวฝน  แต่กลัวลม

zhè cì kǎoshì tài nán le,ná wǒmen bān lái shuō ba,wǔ gè rén booming,sì gè méi kǎo shàng.

这次考试太难了,拿我们班来说吧,五个人报名,四个没考上。

การสอบครั้งนี้ยากเหลือเกิน  ยกตัวอย่างชั้นเรียนของฉันซิ  สอบห้าคน  สอบตก / ไม่ผ่านสี่คน

nà jiā gōngsī zhēn bú cuò,ná shōurù lái shuō ba,shì wǒmen gōngsī de liǎng bèi.

那家公司真不错,拿收入来说吧,是我们公司的两倍。

บริษัทแห่งนั้นไม่เลวเลยจริงๆ  ยกตัวอย่างเงินเดือนซิ  เป็นสองเท่าของบริษัทเรา

jiǎruò péngyou xiǎng qǐng nǐ bāngmáng,nǐ jiù yīnggāi bāngzhù tā.

假若朋友想请你帮忙,你就应该帮助他。

ถ้าเพื่อนต้องการขอให้คุณช่วยเหลือ  คุณก็ควรช่วยเหลือเขา

jiǎruò wǒ néng huí dào yǐqián,wǒ jiù bú ràng màma shēng wǒ de qì le.

假若我能回到以前,我就不让妈妈生我的气了。

ถ้าฉันย้อนกลับไปได้  ฉันจะไม่ทำให้แม่โกรธเลย 

tā kǔ kǔ zhuīqiú le tā zhěng zhěng sān nián.

他苦苦追求了她整整三年。

เขาตามจีบเธออย่างยากลำบากตลอดสามปี, เขาพยายามตามจีบเธอตลอดสามปี

tā zhuīqiú le yì shēng de mèngxiǎng zhōngyú shíxiàn le.

他追求了一生的梦想终于实现了。

ความฝันที่เขาเสาะหามาตลอดทั้งชีวิต  ในที่สุดก็เป็นจริงแล้ว

Comments