ประโยคภาษาจีนประจำวันที่ 15 มกราคม

ประโยคที่ 141-150

ประโยค

คำแปล

wǒ hěn zǎo jiù xīwàng néng yǒu jīhuì lái zhōngguó xuéxí hànyǔ,xiànzài zhè gè yuànwàng zhōngyú shíxiàn le,xīnli yǒu shuō bù chū de gāoxìng.

我很早就希望能有机会来中国学习汉语,现在这个愿望终于实现了,心里有说不出的高兴。

ฉันหวังมาตั้งนานแล้วว่าจะมีโอกาสมาเรียนภาษาจีนที่ประเทศจีน  ดีใจจนพูดไม่ออก (ดีใจมากๆ) ที่ตอนนี้ในที่สุดความปรารถนาก็เป็นจริงแล้ว

shìjiè shàng de yíqiè shìqíng dōu zài biànhuà zhōng,nǐ bù juéde rén de xìnggé yě huì gǎibiàn ma?

世界上的一切事情都在变化中,你不觉得人的性格也会改变吗?

เรื่องราวทั้งหมดบนโลกล้วนมีการเปลี่ยนแปลง  คุณไม่รู้สึกว่านิสัยของคนก็เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้เหมือนกันหรือ?

rúguǒ bǎ zhè jiàn shì gàosù fùmǔ,tāmen duōbàn bú huì tóngyì.

如果把这件事告诉父母,他们多半不会同意。

ถ้าหากนำเรื่องนี้บอกพ่อแม่  พวกท่านอาจจะไม่เห็นด้วย

zài zhōngguó de shēnghuó wǒ shì yǒngyuǎn bú huì wàngjì de.

在中国的生活我是永远不会忘记的。

ฉันจะไม่มีวันลืมชีวิตที่อยู่ในประเทศจีนเลย

gāng lái deshíhòu wǒ bù xíguàn,lǎoshī shuō,guò yī liǎng gè yuè jiù hǎo le

刚来的时候我不习惯,老师说,过一两个月就好了。

ตอนที่เพิ่งมาฉันไม่เคยชิน  อาจารย์บอกว่า  ผ่านไปสักเดือน  สองเดือนก็ดีเอง

rúguǒ méiyou nǐ,wǒ zài zhōngguó de shēnghuó huì shì fēicháng gūdúér jìmò de.

如果没有你,我在中国的生活会是非常孤独而寂寞的。

ถ้าไม่มีคุณ  ชีวิตในจีนของฉันจะต้องโดดเดี่ยวและเงียบเหงามาก

rúguǒ yǒu qián de huà,nǐ xiǎng qù nǎr lǚxíng?

如果有钱的话,你想去哪儿旅行?

ถ้าหากมีเงิน  คุณอยากไปท่องเที่ยวที่ไหน

zuówǎn wǒ huí lái shí yǐjīng méiyou gōnggòngqìchē le,zhǐhǎo zuò chūzūchē.

昨晚我回来时已经没有公共汽车了,只好坐出租车。

เมื่อคืนตอนฉันกลับมาไม่มีรถเมล์แล้ว  ก็เลยต้องนั่งแท็กซี่

yí gè rén zuò chūzūchē,nǐ bù juéde hěn wēixiǎn ma?

一个人坐出租车,你不觉得很危险吗?

นั่งแท็กซี่คนเดียว  คุณไม่รู้สึกว่าอันตรายหรือ?

tā yǐjīng jiěshì le jǐ biàn,wǒ zhōngyú míngbai tā de yìsi.

他已经解释了几遍,我终于明白他的意思。

เขาอธิบายแล้วหลายรอบ  ในที่สุดฉันก็เข้าใจความหมายของเขา

Comments