ประโยคภาษาจีนประจำวันที่ 14 มกราคม

ประโยคที่ 131-140

ประโยค

คำแปล

wǒ hé tā bú guò shì tóngxuémen guānxi bale,bìng bú shìàirén.

我和他不过是同学关系罢了,并不是爱人。

ความสัมพันธ์ของฉันกับเขาเพียงแต่เป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนก็เท่านั้น  ไม่ใช่คนรัก

wǒ bú rènwéi tā shì shénme tiāncái,tā búguò bǐ biérén gèng nǚlì bàle.

我不认为他是什么天才,他不过比别人更努力罢了。

ฉันไม่คิดว่าเขาฉลาดอะไรมากมาย  เพียงแต่เขาขยันยิ่งกว่าคนอื่นก็เท่านั้น

suīshuō wǒ de hànyù hái bú tài hǎo,dànshì wǒ néng hé zhōngguórén liáotiānr.

虽说我的汉语还不太好,但是我能和中国人聊天儿。

ถึงแม้ว่าภาษาจีนของฉันยังไม่ค่อยดี  แต่ฉันสามารถพูดคุยกับคนจีนได้

yào xiǎng xué hǎo hànyǔ,yào duō shuō、duō xiě、duō jì,sānzhě dōu hěn zhòngyào.

要想学好汉语,要多说多写、多记,三者都很重要。

คิดจะเรียนภาษาจีนให้ดี  ต้องพูดเยอะๆ  เขียนเยอะๆ  จำเยอะๆ  ทั้งสามสิ่งล้วนสำคัญมาก

zhè gè liúxuéshēng bǎ “shuìjiào”dú chéng leshuǐjiǎo”.

这个留学生把“睡觉”读成了“水饺”

นักศึกษาต่างชาติคนนี้นำคำว่า “นอนหลับ” อ่านเป็น “เกี๊ยวน้ำ”

(เนื่องจากวรรณยุกต์ในภาษาจีนต่างจากภาษาไทย  รวมทั้งในบางประเทศก็ไม่มีเสียงวรรณยุกต์จึงทำให้บางครั้งผู้ที่เริ่มเรียนภาษามีการอ่านผิดไปบ้าง  ซึ่งจะส่งผลให้ความหมายที่ได้เปลี่ยนแปลงไปด้วย)

qǐng dàjiā bǎ zhè gè jùzi fānyì chéng yīngyǔ.

请大家把这个句子翻译成英语。

ทุกคนโปรด/กรุณานำประโยคนี้แปลเป็นภาษาอังกฤษ

rúguǒ yǒu shíjiān de huà,wǒ xiǎng qù hángzhōu xīhú.

如果有时间的话,我想去杭州西湖。

ถ้าหากมีเวลา  ฉันอยากไปทะเลสาบซีหูในหางโจว

gēnjù xuéxiào de guīdìng,quē kè sān fēn zhī yī de xuéshēng bù néng cānjiā kǎoshì.

根据学校的规定,缺课三分之一的学生不能参加考试。

ตามกฎเกณฑ์/กฎระเบียบของโรงเรียน  นักเรียนที่ขาดเรียนหนึ่งในสามไม่สามารถเข้าสอบได้

suīrán xiǎo shíhou jiā lǐ hěn qióng,dànshì wǒ hái shì hěn huáiniànnà shí de shēnghuó.

虽然小时候家里很穷,但是我还是很怀念那时的生活。

แม้ว่าตอนเด็กทางบ้านจะยากจน  แต่ฉันยังคงคิดถึงชีวิตในตอนนั้น

nà shí de shēnghuó tài tòngkǔ le,wǒ yì diǎnr yě bù huáiniàn.

那时的生活太痛苦了,我一点儿也不怀念。

ชีวิตในตอนนั้นเจ็บปวดเหลือเกิน  ฉันไม่คิดถึงเลยสักนิด

Comments