ประโยคภาษาจีนประจำวันที่ 13 มกราคม

ประโยคที่ 121-130

ประโยค

คำแปล

tā de hànyǔ shuō de fēicháng hǎo,shènzhì yǒu rén juéde tā shuō de bǐ zhōngguó rén hái hǎo.

他的汉语说得非常好,甚至有人觉得他说得比中国人还好。

เขาพูดภาษาจีนดีมาก  แม้กระทั่งมีคนรู้สึกว่าเขาพูดยังดีกว่าคนจีนซะอีก

zài niánqīng rén zhōngjiān liúxíng wǎngshàng liáotiān wǎngshàng jiāo péngyou.

在年轻人中间流行网上聊天网上交朋友。

ในระหว่างวัยรุ่นนิยมพูดคุย  และคบเพื่อนทางอินเตอร์เน็ต

zhè zhǒng xísú zhǐ liúxíng dào shàng gè shìjì mò.

这种习俗只流行到上个世纪末。

ประเพณีนิยมแบบนี้  แพร่หลายถึงแค่ปลายศตวรรษที่แล้ว

zhè yàng zuò bù hǎo,yīlái làngfèi shíjiān,èrlái quēshǎo zījīn.

这样做不好,一来浪费时间,二来缺少资金。

ทำแบบนี้ไม่ดี  ประการแรกสิ้นเปลืองเวลา  ประการสองขาดเงินทุน

wǒ zǎo jiù zhīdào jīntiān shì nǐ de shēngrì,lǐwù yǐjīng zhǔnbèi hǎo le.

我早就知道今天是你的生日,礼物已经准备好了。

ฉันรู้ตั้งนานแล้วว่าวันนี้วันเกิดคุณ  ของขวัญเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว

zuò huǒchē lǚxíng bǐ zuò fēijī xīnkǔ,kěshì yě yǒuyìsi.

坐火车旅行比坐飞机辛苦,可是也有意思。

นั่งรถไฟเดินทางท่องเที่ยวลำบากกว่านั่งเครื่องบิน  แต่ก็สนุกเหมือนกัน

yì xiē rén hái yǒu “zhòng nán qīng nǚ” de chuántǒng guānniàn.

一些人还有“重男轻女”的传统观念。

คนบางคนยังมีแนวคิดแบบดั้งเดิมที่ให้ความสำคัญกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิง

tā jiǎng de gùshì tài shénmì le.

他讲的故事太神秘了。

นิทาน / เรื่องที่เขาเล่าช่างลึกลับซับซ้อนเหลือเกิน

quán shìjiè de zhòngyào wèntí zhī yī shì huánjìng wūrǎn.

全世界的重要问题之一是环境污染。

หนึ่งในปัญหาสำคัญของทั้งโลกคือมลภาวะแวดล้อมเป็นพิษ

xuéxí hànyǔ shì wǒ lái zhōngguó liúxué de mùdì zhī yī.

学习汉语是我来中国留学的目的之一。

การเรียนภาษาจีนคือหนึ่งในจุดประสงค์ที่ฉันมาศึกษาต่อในประเทศจีน

Comments