ประโยคภาษาจีน ประจำวันที่ 12 มกราคม

ประโยคที่ 111-120

ประโยค

คำแปล

hái yǒu shí fēn zhōng jiù kǎoshì le,wǒ láibují fùxí le.

还有十分钟就考试了,我来不及复习了。

อีกสิบนาทีก็สอบ  ฉันทบทวนไม่ทันแล้ว

zhǐ yǒu bàn xiǎoshí le,kěndìng láibují shàng fēijī le.

只有半小时了,肯定来不及上飞机了。

เหลือแค่ครึ่งชั่วโมง  ไม่ทันขึ้นเครื่องบินแน่ๆ เลย

xìngkuī jīntiān méi dǔchē,bùrán,wǒ jiù chídào le.

幸亏今天没堵车,不然,我就迟到了。

โชคดีวันนี้รถไม่ติด  มิฉะนั้น ฉันก็มาสายแล้ว

xìngkuī wǒ rènzhēn fùxí le,yào bùrán,jīntiān jiù kǎo bù jígé le.

幸亏我认真复习了,要不然,今天就考不及格了。

โชคดีที่ฉันตั้งใจทบทวน  มิฉะนั้น  วันนี้ก็สอบไม่ผ่านแล้ว

jiéhūn yǐhòu,bǐcǐ yào’ài duìfāng,yìzhí dào lǎo.

结婚以后,彼此要爱对方,一直到老。

หลังจากแต่งงาน  ทั้งสองฝ่ายต้องรักกัน  ตลอดจนแก่เฒ่า

wǒ hěn xīnshǎng tā de yǒnggǎn hé zìxìn.

我很欣赏他的勇敢和自信。

ฉันชื่นชมความกล้าหาญและความเชื่อมั่นในตนเองของเขา

tā shuō huà hěn búkèqi,wǒ bùjīn shēng qǐ qì lái.

他说话很不客气,我不禁生起气来。

เขาพูดจาไม่เกรงใจ  ฉันอดไม่ได้ที่จะโมโห

kàn dào zhàopiàn,wǒ bùjīn xiǎng qǐ le qùshì de zǔfù.

看到照片,我不禁想起了去世的祖父。

เห็นภาพถ่าย  ฉันอดไม่ได้ที่จะคิดถึงคุณปู่ที่ตายไป

yuándàn bú shì zhōngguó de chuántǒng jiérì,ěrshì xīfāng de chuántǒng jiérì.

元旦不是中国的传统节日,而是西方的传统节日。

วันขึ้นปีใหม่ไม่ใช่เทศกาลที่สืบทอดกันมา(ดั้งเดิม)ของจีน  แต่เป็นเทศกาลที่สืบทอดกันมา(ดั้งเดิม)ของฝั่งตะวันตก

tāmen bú shì fāyīn bù qīngchu,ěrshì shēngdiào bù zhǔn.

他们不是发音不清楚,而是声调不准。

พวกเขาไม่ได้ออกเสียงไม่ชัด  แต่เสียงวรรณยุกต์ไม่ถูก(ไม่ชัด)

Comments