ประโยคภาษาจีน ประจำวันที่ 11 มกราคม

ประโยคที่ 101-110

ประโยค

คำแปล

wǒ rènwéi jiànkāng bǐ shénme dōu zhòngyào.

我认为健康比什么都重要。

ฉันคิดว่าสุขภาพแข็งแรงสำคัญกว่าอะไรทั้งหมด

suīrán tā de píqi hěn hǎo,kěshì tā ǒu’ěr yě huì fāpíqi.

虽然她的脾气很好,可是她偶尔也会发脾气。

แม้ว่านิสัยของหล่อนจะดี  แต่บางครั้งก็โมโหเป็นเหมือนกัน

wǒ juéde jǐnguǎn zhè bú shì zuì hǎo de bànfǎ,què shì búcuò de bànfǎ.

我觉得尽管这不是最好的办法,却是不错的办法。 

ฉันรู้สึกว่าแม้นี่ไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด  แต่ก็เป็นวิธีที่ไม่เลว

nǐ zuìhǎo xiāngxìn wǒ de huà,bùrán huì hòuhuǐ de.

你最好相信我的话,不然会后悔的。

ทางที่ดีคุณเชื่อคำพูดฉัน  มิฉะนั้นจะเสียใจ

tīng le tā de huà,dàjiā dōu rěnbúzhù xiào chū shēng lái.

听了他的话,大家都忍不住笑出声来。

ฟังคำพูดของเขาแล้ว  ทุกคนล้วนอดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมา (กลั้นหัวเราะไว้ไม่อยู่)

jìrán shìqíng yǐjīng fāshēng le,hòuhuǐ yě méi yòng,xiǎng bànfǎ jiějué ba.

既然事情已经发生了,后悔也没用,想办法解决吧。

ในเมื่อเรื่องเกิดขึ้นแล้ว  เสียใจไปก็ไม่มีประโยชน์  คิดวิธีแก้ไขเถอะ

jìrán xuéxiào yǒu guīdìng,jiù yīnggāi zūnshǒu.

既然学校有规定,就应该遵守。

ในเมื่อโรงเรียนมีกฎเกณฑ์  ก็ควรปฏิบัติตาม

tīng kǒuyīn tā xiàng běifāng rén,qíshí tā shì nánfáng rén.

听口音他像北方人,其实他是南方人。

ฟังสำเนียงเขาเหมือนคนทางเหนือ  จริงๆ แล้วเขาเป็นคนทางใต้

wǒ zhī suǒyǐ chénggōng,shì yīnwèi yǒu hěn duō péngyou bāngzhù wǒ.

我之所以成功,是因为有很多朋友帮助我。

ฉันสำเร็จได้  ก็เพราะว่ามีเพื่อนมากมายช่วยเหลือฉัน

wǒ hěn zìháo,yīnwèi wǒ kěyǐ yòng hànyǔ yǔ zhōngguó rén jiāoliú le.

我很自豪,因为我可以用汉语与中国人交流了。

ฉันภาคภูมิใจ  เพราะว่าฉันสามารถใช้ภาษาจีนแลกเปลี่ยนสื่อสารกับคนจีนได้แล้ว

Comments