ประโยคภาษาจีน ประจำวันที่ 1 มกราคม

ประโยคที่ 1-10

ประโยค

คำแปล

lián yí jù huà wǒ dōu shuō bù chū lái.

连一句话我都说不出来。

แม้เพียงประโยคเดียวฉันก็พูดไม่ออก

wǒ fèngquàn nǐ yí jù huà.

我奉劝你一句话。

ฉันขอแนะนำคุณประโยคหนึ่ง

zhè jù huà wǒ tīng le jǐ bǎi cì le.

这句话我听了几百次了。

ประโยคนี้ฉันฟังหลายร้อยครั้งแล้ว

nǐ de yíwèn wǒ kěyǐ jiěshì.

你的疑问我可以解释。

คำถามของคุณฉันสามารถอธิบายได้

nǐ yào zài gěi wǒ yí cì jīhuì.

你要再给我一次机会。

คุณต้องให้โอกาสฉันอีกครั้ง

nǐ yào tīng wǒ de huà.

你要听我的话。

คุณต้องเชื่อฟังฉัน,  คุณต้องฟังคำพูดฉัน

zhè cì wǒ yídìng huì chénggōng.

这次我一定会成功。

ครั้งนี้ฉันจะต้องสำเร็จแน่ๆ

tā méiyǒu gàosù guò wǒ.

他没有告诉过我。

เขาไม่เคยบอกฉัน

wǒ zhīdào le.

我知道了。

ฉันรู้แล้ว

bú yào gàosù tāmen wǒ zài zhèbiān.

不要告诉他们我在这边。

ไม่ต้องบอกพวกเขาว่าฉันอยู่ทางนี้


Comments