คำศัพท์ภาษาจีน วันที่ 9


คำศัพท์

พินอิน

คำแปล

身高

shēngāo

ส่วนสูง

重量

zhòngliàng

น้ำหนัก

身材

shēncái

รูปร่าง(อ้วน, ผอม)

个子

gèzi

รูปร่าง(สูง, เตี้ย)

pàng

อ้วน

shòu

ผอม

gāo

สูง

ǎi

เตี้ย

苗条

miáotiao

ผอมบาง, สเลนเดอร์

模特儿

mótèr

นางแบบ

Comments