คำศัพท์ภาษาจีน วันที่ 8


คำศัพท์

พินอิน

คำแปล

天气

tiānqì

อากาศ

气候

qìhòu

ภูมิอากาศ

温度

wēndù

อุณหภูมิ

气温

qìwēn

อุณหภูมิของอากาศ

摄氏度

shèshìdù

องศาเซลเซียส

华氏度

huáshìdù

องศาฟาเรนไฮท์

天气预报

tiānqìyùbào

พยากรณ์อากาศ

多云

duōyún

เมฆมาก

晴天

qíngtiān

ท้องฟ้าโปร่ง

阴天

yīntiān

ท้องฟ้ามืดครึ้ม

Comments