คำศัพท์ภาษาจีน วันที่ 22คำศัพท์

พินอิน

คำแปล

人口

rénkǒu

ประชากร

人民

rénmín

ประชาชน

人力

rénlì

แรงคน, กำลังคน

人工

réngōng

แรงงานคน, ทำเทียม, ของเทียม

人造

rénzào

สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น, เทียม

人员

rényuán

เจ้าหน้าที่, เจ้าพนักงาน

人证

rénzhèng

พยานบุคคล

人群

rénqún

กลุ่มบุคคล

人体

réntǐ

ร่างกายของคน, กายภาพ

人心

rénxīn

จิตใจของคน


Comments