คำศัพท์ภาษาจีน วันที่ 21คำศัพท์

พินอิน

คำแปล

人才

réncái

บุคลากร

人生

rénshēng

ชีวิต

人物

rénwù

บุคคล, คน

人类

rénlèi

มนุษยชาติ

人世/

人间

rénshì/

rénjiān

โลกมนุษย์

人性

rénxìng

นิสัย(คน)

人权

rénquán

สิทธิมนุษยชน

人道

réndào

มนุษยธรรม

人猿

rényuán

มนุษย์วานร

人们

rénmen

บุคคล, คนทั่วไป


Comments