คำศัพท์ภาษาจีน วันที่ 17


คำศัพท์

พินอิน

คำแปล

母公司

mǔgōngsī

บริษัทแม่

子公司

zǐgōngsī

บริษัทลูก

总公司

zǒnggōngsī

สำนักงานใหญ่

有限公司

yǒuxiàngōngsī

บริษัทจำกัด

公共招股公司

gōnggòngzhāogǔgōngsī

บริษัทมหาชน

国营企业

guōyíngqǐyè

รัฐวิสาหกิจ

保险公司

bǎoxiǎngōngsī

บริษัทประกันภัย

分支

fēnzhī

สาขา

股东

gǔdōng

หุ้นส่วน, ผู้ถือหุ้น

股票

gǔpiào

หุ้น, ใบหุ้น

Comments