แนะนำหนังสือ / ข่าวประชาสัมพันธ์

  Visitors

  คำศัพท์ภาษาจีน วันที่ 11


  คำศัพท์

  พินอิน

  คำแปล

  质量控制

  zhìliàngkòngzhì

  การควบคุมคุณภาพ

  质量检查

  zhìliàngjiǎnchá

  การตรวจสอบคุณภาพ

  质量保证

  zhìliàngbǎozhèng

  การประกันคุณภาพ

  价格控制

  jiàgékòngzhì

  การควบคุมราคา

  成本控制

  chéngběnkòngzhì

  การควบคุมต้นทุน

  生产成本

  shēngchǎnchéngběn

  ต้นทุนการผลิต

  生产因素

  shēngchǎnyīnsù

  ปัจจัยการผลิต

  生产力

  shēngchǎnlì

  กำลังการผลิต

  账目检查

  zhàngmùjiǎnchá

  การตรวจสอบบัญชี

  估价

  gūjià

  ประเมินราคา

  Comments