คำศัพท์ภาษาจีน วันที่ 11


คำศัพท์

พินอิน

คำแปล

质量控制

zhìliàngkòngzhì

การควบคุมคุณภาพ

质量检查

zhìliàngjiǎnchá

การตรวจสอบคุณภาพ

质量保证

zhìliàngbǎozhèng

การประกันคุณภาพ

价格控制

jiàgékòngzhì

การควบคุมราคา

成本控制

chéngběnkòngzhì

การควบคุมต้นทุน

生产成本

shēngchǎnchéngběn

ต้นทุนการผลิต

生产因素

shēngchǎnyīnsù

ปัจจัยการผลิต

生产力

shēngchǎnlì

กำลังการผลิต

账目检查

zhàngmùjiǎnchá

การตรวจสอบบัญชี

估价

gūjià

ประเมินราคา

Comments