คำศัพท์ภาษาจีน วันที่ 1


คำศัพท์

พินอิน

คำแปล

住院

zhùyuàn

เข้าโรงพยาบาล, อยู่โรงพยาบาล

住院处

zhùyuànchù

แผนกผู้ป่วยใน

出院

chūyuàn

ออกจากโรงพยาบาล

病床

bìngchuáng

เตียงคนไข้, เตียงผู้ป่วย

病房

bìngfáng

ห้องผู้ป่วย, ห้องคนไข้

挂号

guàhào

ลงทะเบียน

医生

yīshēng

หมอ, แพทย์

护士

hùshi

พยาบาล

病人

bìngrén

ผู้ป่วย, คนไข้

生病

shēngbìng

เจ็บป่วย, ไม่สบาย

Comments