ภาษาจีน ในวันวาน

เมื่อฉันนึกถึงอดีตในวันเก่าๆ  ก็รู้ว่าบางครั้งมีเรื่องราวต่างๆ มากมายผ่านเข้ามา  ซึ่งบางทีก็อาจลืมไป  แต่เมื่อสองสามวันก่อนได้หยิบสมุดการบ้านที่เหล่าซือเคยให้ทำ  เมื่อครั้งที่เรียน ภาษาจีน  ว่าฉันต้องทำอะไรบ้าง  และหัวข้ออะไรบ้างที่เหล่าซือสั่งให้ทำ 
ซึ่งฉันคิดว่าหากเก็บไว้อ่านคนเดียวก็จะไม่เป็นประโยชน์ แต่อย่างใด  จึงอยากนำมาฝากเพื่อนๆ  และก็ผู้ที่สนใจเรียน ภาษาจีน ทุกท่าน ให้ได้อ่านกัน

我来到中国

我二月二十二日就到杭州了,我觉得这个城市比较安全,而且干
净。这次我来中国是自己联系的,到了宿舍以后就想为什么很安
静,可能连一个人都不在宿舍,可我想错了,除了我还有两个印
尼人,她们没有回国,我就跟他们交朋友,她们对我真很好帮我
了几件事情,还带我去工联和西湖。我很早就听说过西湖是很美
的地方,现在我来亲眼看了,真不失望。那边的风景真好看,所
以有很多人去那儿热闹极了。我在中国过生活一天比一天好,因
为现在有太多朋友过来了,最多就是我们国家的,虽然我们从不
同国家过来的,可我们都是好朋友。 
 

周末愉快

二零零七年三月十日

今天是星期六,我已经开学了一个星期。因为没课我才醒得太
晚,看了手表是中午了,然后就跟朋友去买东西。我们是坐公共
汽车去,今天是周末所以人特别多,在车上虽然很挤,但是我觉
得有点好处,因为我可以练习听力还可以看汉字有些什么生词该
记住。今晚我买好了东西以后,我们就一起吃晚饭,这时就是我
最喜欢的时间。因为我不会点菜,所以我就问服务员这个是什么
东西、那个呢,我觉得好笑极了,最后我对服务员说给我一张菜
单,下次再来才会点。回到了房间我就把那张菜单认认真真地查
词典好像做作业一样。这是我学习汉语的一种办法。
 

中国旅途见闻

这次我来中国,除了学习汉语以外,还要去旅游,了解中国。听
说中国有很多地方要去,特别是杭州。所以我就选择这个城市
我在中国旅途的见闻是从上海开始的。
事情是这样的:那天虽然我们班机迟到,可对我来说是挺好的,
因为从上海到杭州最早的车是 9:50 开,我就等了一个半小时,如

果那班机不迟到我该等三个小时。虽然我是一个人来到中国,心

里有点儿怕,可我安慰了自己想
:“既然来了,就得尽量适应一
下。”我买好了车票就在客房等,又问自己 :“什么时候车才开
呢?”我看着手表心里还要想为什么等的时间这么慢呢。当我的
心理这样想的时候,正好有个男人把他的手放在我的肩膀上,这
时我就有点儿害怕,然后那个人就叫我可以上车了还帮助我提了
旅行包上车。我不仅没有感谢他还害怕他,我的心想真的错了。
以后不管发生了什么事得好好想,不该先害怕,不然最不开心的
人就是自己。

我在中国的见闻其实很多,可是今天就写在这,以后再说吧。

 
我的幸福
如果有人问我 “你的幸福是什么?”。我觉得这个问题很难说出
来,可对我来说,我的幸福有各种各样,例如  :看到家里人都身
体健康,可以跟他们过好好的生活,看到别人有笑脸,特别是小
孩子,因为他们让我回忆小的时候,跟朋友一起去玩儿、聊天儿
或者吃饭,这些都是我的幸福。
今天老师给我作业的话题真难,可我该用幸福的感觉做。
 

小时候的事情

我小时候不喜欢去学校上课,所以常常跟妈妈说 :“今天我不太
舒服,有点儿头疼,明天说有点儿胃疼”,可妈妈仍然地说
“无论你的身体舒服不舒服,你都要去上课,因为学习是你的责
任。”妈妈还教育我 :“你有机会学习你就学不能这么做,你看
有很多小孩,他们想上学,可没有机会”。听了妈妈的话 :我就
提醒自己 :一定要好好儿学习不能辜负了妈妈的教育。
 

在中国最美好的记忆

我不知道什么是我最美好的记忆,因为那个地方,我很少听见中
国人说对不起,有一次我再等电梯有个男生踩我的脚,他不但不
说对不起或者不好意思,而且转身来看着我好像是我的错误。对
了!今天老师给我写的是美好的记忆,不是没好的记忆,我写的
是开玩笑。
我在中国已经一个多月了,我很喜欢中国特别是杭州,有空就跟
朋友们去逛街,所以我最美好的记忆,就在路上发生,那天是这
:我们在过马路的时候没想到有辆车停着让我们先过,这件事
情我从来没见过,可我还希望见到这样事情。
 

我理想的老板

我理想的老板是很善良的人,而且很喜欢帮助职员,承认别人的
想法,既不太严肃,又可以开玩笑,关心我的事情,很友好也很
有同情心。如果老板对我这么好,我就觉得很开心地工作。每天
都想来上班,还觉得时间过得特别快。我可能很满意自己的工
作。
 

说谎话

虽然我知道说谎话不好,可有时我就说。事情是这样 :我在大学
时的朋友们下课后常常去百货大楼逛街,所以有时我觉得很讨厌
就对他们说 :“今天我没有空改天再去吧。”其实我不是真的没
空,只是不想去。在世界上谁说 :“我从来没有说过谎话。”我
都不相信,因为谁说这句话,谁就正在说谎话了。
 

劳动节 (放假的时候)

王老师

你好!今天2007428日星期六。今天天气比较好不冷也不热,我
们八个人都准备好了,七点半从我们大学出发,从这儿到我们的
目的地要用三个小时,在车上我们拍了几张照片,边聊边吃非常
有意思,可觉得有点不太舒服,因为车太小不能伸脚,正好车停
了,我们都下车,我以为是到我们要去的地方,可不是只给我们
休息,导游说 :“这里可以看到太湖。”我看了一眼觉得虽然太
湖比西湖大得很,可没有西湖漂亮,过了十五分我们就上车。终
于我们就到了无锡,现在十一点半了,所以我们先吃午饭,然后
才去三国城,这里不但很大,而且风景很美。这是中国最大的影
视制作地,有很多电影在这拍摄,我也拍了四、五十张片,觉得
还不够,可真糟糕!我的照相机坏了,还好我朋友也带来,不然
可惜极了。到了三点我们就上船看三国城周围的风景。我们只在
这玩半天,然后吃晚饭,再回宾馆,今天我们的旅游就完了。
 
星期天天气真不好,整天都下雨。今天我们在苏州玩,早上去虎
丘,这里风景也很好,所以有很多人,我们爬到虎丘塔,拍了几
张照片,用了不长时间就爬下来,然后继续去留园玩,听说苏州
的园很有名,今天亲眼看觉得很漂亮,特别是很奇怪的石头,我
就问导游 :“本来的石头是这样吗?”她说:“本来就是这样。”

有时我觉得自然就让人不明白,为什么是这样或者那样。吃过了

午饭,我们就去苏州乐园,这里各种活动真贵,有的票
20
元,有的30元,我就不愿意玩,只好只拍照片。到了晚上我要看

看苏州的夜晚是怎么样,不管天气好不好我都要看,所以吃好了

晚饭以后,回到宾馆休息一会儿到了晚上七点我跟另外四个朋友

一起去,因为我们不熟悉苏州,不知道有什么地方好看,就问了

本地人,她热情地回答,我们就找那个地方,可到了那儿我们不

知道找到的是对还是错,因为那太偏僻,不像旅游的地方还是这

时候下雨还刮大风呢,最后我们回宾馆睡觉。
 
星期一我们吃好早饭就离开苏州了,今天我们要去周庄玩,周庄
是中国的古镇之一,这里的门票100元非常贵,可我们用时间用得
很短就出门了,因为今天人特别多,我们不喜欢人太挤或者跟别
人抢着看,所以我觉得这里门票真不值得。祝老师愉快!
                                                                                                                   林小丽
00 七年五月六号
 

我们一起去玩儿

今天是很特别的星期五,因为今天是我们大学安排好了,要带我
们一起出去玩儿,我们九点从大学出发,到了西湖老师就买船
漂,这次旅游大概有三十个学生和五位老师,上了船我就看看了
风景,跟朋友们一起拍照片,到了第一个岛我们用了半个小时就
上了船去另外一个岛,这里我们用时间多一些,现在我看着手表
对朋友开玩笑地说 :“快下课了今天时间过得这么快。”下午时
我们在山外山一起吃午餐,老师给我们介绍了好几种菜还告诉我
们这个餐厅的菜是真正的杭州菜,可是比楼外楼便宜。
 

ทั้งหมดนี้คือเรื่องราว    เล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับ ภาษาจีน ในวันวาน ของฉัน  แล้วคุณล่ะ? มีเรื่องราวในวันวานดีๆ ที่จะเล่าให้ฟังกันบ้างหรือเปล่า  ความทรงจำดีๆ บางครั้งอาจจะดูเลือนรางไปบ้าง  แต่เมื่อมีการบันทึกไว้แล้วนำกลับมาดูอีกครั้งก็ทำให้เราสุขใจได้เหมือนกัน

Comments