ไวยากรณ์ ภาษาจีน


ท่านที่เรียนภาษาจีนมา  คงประสบปัญหาที่คล้ายกันคือ เรื่องไวยากรณ์ ภาษาจีน  หรือไม่ว่าภาษาไหนๆ ก็ตาม พอพูดถึงไวยากรณ์แล้วล่ะก็ย่อมเป็นที่หนักอกหนักใจของผู้เรียนภาษา  ซึ่งก็รวมทั้งตัวผู้ทำเว็บเองด้วย  แต่ก็จะพยายามหาเนื้อหาเกี่ยวกับไวยากรณ์ ภาษาจีน ที่เคยเรียนมา  และจัดเก็บรวบรวมข้อมูลไว้   เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้เรียนภาษาจีนท่านอื่นๆ ต่อไป

Comments