วัฒนธรรมจีน

สำหรับท่านที่ต้องการทำการค้ากับประเทศจีน  หากท่านไม่เพียงรู้  ภาษาจีนเพียงอย่างเดียว  แต่สามารถเข้าใจถึงวัฒนธรรมจีนได้  ก็จะเป็นการได้เปรียบอย่างยิ่ง
 
หมวดหมู่ย่อย  วัฒนธรรมจีน
  1. การทักทาย
  2. ชื่อแซ่ของคนจีน
  3. ตรอกซอยโบราณ
  4. ครอบครัวชาวจีน
  5. ปฏิทินจีน
  6. ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย
  7. สถาปัตยกรรมจีน
  8. ตัวอักษรจีนและภาษาถิ่น
  9. ศิลปะแขนงต่างๆ ของจีน
  10. กังฟูจีน
ท่านที่สนใจเรื่องเกร็ดวัฒนธรรมจีนสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่  http://thai.cri.cn/learnchinese  
Comments