หนังสือภาษาจีน

สัปดาห์ก่อนตอนจัดห้องก็เห็นหนังสือภาษาจีนมากมาย  ซึ่งก็มีทั้งหนังสือภาษาจีนที่มีภาษาไทยอธิบายไว้  และอีกส่วนหนึ่งก็เป็นหนังสือที่มีแต่ภาษาจีนล้วนๆ  ซึ่งได้เคยเรียนและซื้อเก็บไว้เมื่อครั้งเรียนอยู่ที่จีน  จึงขอรวบรวมรายชื่อเพียงบางส่วนไว้  เผื่อใครอยากจะซื้อเก็บไว้เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลดีๆ

หนังสือภาษาจีน  (แนวค้นคว้าหาคำศัพท์)

ชื่อหนังสือ

ผู้แต่ง,ผู้แปล/ผู้เรียบเรียง

สำนักพิมพ์

ปี พ.ศ.

พจนานุกรมจีน-ไทย  ฉบับใหม่  (ฉบับบพิมพ์หนังสือตัวย่อ) 

เธียรชัย  เอี่ยมวรเมธ 

รวมสาส์น 

2546

ศัพทานุกรมจีน-ไทย   ฉบับซินหัว  (ฉบับบพิมพ์หนังสือตัวย่อ) 

เธียรชัย  เอี่ยมวรเมธ 

รวมสาส์น 

2546

ศัพทานุกรมไทย-จีน  (ฉบับอธิบาย 2 ภาษา) 

เธียรชัย  เอี่ยมวรเมธ 

รวมสาส์น 

2547

พจนานุกรมสำนวนจีน-ไทย 

เชิดชัย  ผาสุพงษ์ 

พู่กันจีน 

2545

สารพันศัพท์จีน-ไทย 

วลัยพร  หงส์วิเศษชัย  (洪梅婷) 

เสริมวิทย์บรรณาคาร 

2551

ศัพท์หมวดจีน-ไทย 

เฉินลี่หนี  (ชนิกานต์  เปี่ยมพงษ์สานต์) 

ห้องหนังสือ

2550

ศัพท์หมวด  3ภาษา จีน-อังกฤษ-ไทย 

เสี่ยว  อาน  ต้า 

ทฤษฏี

2545

เรียนศัพท์จีนกลางจากภาพ 

มานิต  เจียรบรรจงกิจ 

ทฤษฎี

2540

ศัพท์โรงงาน 3ภาษา ไทย-จีน-อังกฤษ 

ณภัทร  ตั้งเสรีมั่นคง 

เกลอเรียน 

2551

หนังสือภาษาจีน  (ประเภทแบบเรียนและคู่มือเตรียมสอบ)

ชื่อหนังสือ

ผู้แต่ง,ผู้แปล/ผู้เรียบเรียง

สำนักพิมพ์

ปี พ.ศ.

ภาษาจีนระดับต้น1  (พร้อม CD บทเรียน) 

เหยิน  จิ่งเหวิน  (任景文) 

ซีเอ็ดยูเคชั่น

2544

ไวยากรณ์ภาษาจีนฉบับเปรียบเทียบ 

เหยิน  จิ่งเหวิน  (任景文)

อมรินทร์  (พิมพ์ครั้งที่2) 

2551

คัมภีร์เตรียมสอบจีน  ฉบับตงฟางอี้ 

โจอี้ ตงฟาง

มติชน  (พิมพ์ครั้งที่2) 

2552

แบบเรียนลัดภาษาจีนกลางแนวใหม่  เล่ม3  (ฉบับเรียนด้วยตัวเอง) 

ชาตรี  แซ่บ้าง 

ปัญญาชน 

2550

ภาษาจีน4 

นิพันธ์  พิษณุคุปต์  หินมณี 

แม็ค 

2544

หนังสือภาษาจีน  (ประเภทสนทนา-พูดคุยสื่อสาร)

ชื่อหนังสือ

ผู้แต่ง,ผู้แปล/ผู้เรียบเรียง

สำนักพิมพ์

ปี พ.ศ.

สื่อสารจีนกลางอย่างง่ายๆ 

แสงตะวัน  ชุมชาด 

ต้นธรรม  (พิมพ์ครั้งที่2)

-

จีนจำนรรจา 

จรัสศรี  จิรภาส 

ทฤษฏี 

2551

สนุกสนทนา  จีนกลางเพื่อการเดินทาง 

ชนานาถ  ส่งชัย 

ทฤษฎี

2548

นำเที่ยวเมืองไทย-กรุงเทพฯ

ก่อศักดิ์  ธรรมเจริญกิจ 

จีนสยาม

2549

หนังสือภาษาจีน  (แนวธุรกิจ)

ชื่อหนังสือ

ผู้แต่ง,ผู้แปล/ผู้เรียบเรียง

สำนักพิมพ์

ปี พ.ศ.

ศัพท์ธุรกิจจีน-ไทย 

โชติชัย  ปิยะวิทยานนท์,  สุขนิษฐ์  ปิยะวิทยานนท์ 

พับลิคโฟโต้และโฆษณา 

2552

ภาษาจีนกลางเพื่อธุรกิจการค้า 

การุณย์  หลี่ 

ทฤษฎี

2546

คู่มือการเขียนจดหมายธุรกิจภาษาจีน 

การุณย์  หลี่ 

ทฤษฎี 

2547

จานด่วนภาษาจีนธุรกิจ 

จิรวรรณ  จิรันธร 

เนชั่นบุ๊คส์ 

2550


หนังสือภาษาจีน  (ประเภทอื่นๆ)

ชื่อหนังสือ

ผู้แต่ง,ผู้แปล/ผู้เรียบเรียง

สำนักพิมพ์

ปี พ.ศ.

รอบรู้ภาษาจีน  จุ๊กจิ๊กจอจีน  เล่ม1  ฉบับปรับปรุง 

เหยิน  จิ่งเหวิน  (任景文) 

อมรินทร์  (พิมพ์ครั้งที่4)

2551

เรียนจีน  อ่านจีน  จุ๊กจิ๊กจอจีน  เล่ม2  ฉบับปรับปรุง

เหยิน  จิ่งเหวิน  (任景文) 

อมรินทร์  (พิมพ์ครั้งที่2) 

2551

ภาษาจีนกลางสำหรับงานประกาศเสียงตามสาย 

จรัสศรี  จิรภาส 

ทฤษฎี 

2552

เจาะลึกคำกริยาจีนกลาง 

สุภาณี  ปิยพสุนทรา 

ทฤษฏี 

2549

500 คำคุณศัพท์ที่ใช้บ่อย 

วีระชาติ  วงศ์สัจจา 

ทฤษฏี 

2546

ศัพท์คำพ้องรูปภาษาจีนกลาง  เล่ม1  A-L 

เฉินซินจื้อ  (นพพิชญ์  ประหวั่น) 

ทฤษฏี

2546

ศัพท์คำพ้องรูปภาษาจีนกลาง  เล่ม2  M-Z 

เฉินซินจื้อ  (นพพิชญ์  ประหวั่น) 

ทฤษฏี

2546

3500 คำ  ลำดับขีดอักษรจีน 

นพพิชญ์  ประหวั่น 

ทฤษฎี

2547

คู่มืออักษรจีนรูปย่อ 

หลี่ ยุ่นซิน, เฉิง เซียงเหวิน 

ดับเบิ้ลนายน์ 

2546

สนุกกับสำนวนจีน 

ประภัสสร  วศินนิติวงศ์ 

นานมีบุ๊คส์ 

2544

ศัพท์จีน-ไทย  ชุดคำอวยพรจีน 

สุภาณี  ปิยพสุนทรา 

ทฤษฎี 

2546

หนังสือภาษาจีน  (ประเภทพ็อกเก็ตบุ๊คส์  เกี่ยวกับคู่มือการศึกษาต่อประเทศจีนและท่องเที่ยว)

ชื่อหนังสือ

ผู้แต่ง,ผู้แปล/ผู้เรียบเรียง

สำนักพิมพ์

ปี พ.ศ.

สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น  คู่มือเรียนต่อเมืองจีน 

ลินจง  ประยูรเมธี,  เคนจังกับชัคกี้,  จิตติ  กิตติชมน์ธวัช,  อรเพ็ชร  ญาณทัศนกิจ,  ดวงพร  ทรงศิวะ

ฟรีแมน  มัลติมีเดีย 

2546

ไปเรียนเมืองจีน 

อุทัยวรรณ  กุลสันติธำรง 

ซีเอ็ดยูเคชั่น 

2544

เซี่ยงไฮ้  เล่มเดียวก็เที่ยวได้ 

ฐปนี  คชรัตน์ 

เจ้าพระยาระบบการพิมพ์ 

2550

หมื่นเดียวก็เที่ยวได้ 3 ประเทศ  ลาว-เวียดนาม-จีน 

ศักยวัชร์  วงศ์รัตนกมล (ป๊อป  แห่งวง  Jo-Pop) 

นิตยสารแพรว 

2552

เหมยโหย่วเฉียน  ป้วนเปี้ยนยูนนาน 

ธนกร  แสงสินธุ์ 

บุ๊ค  คาเฟ่ 

2552

คู่มือนักเดินทางจีน 

มัทรียา  ธารีทรัพย์ 

อทิตตา 

2547

หนังสือภาษาจีน  (ประเภทพ็อกเก็ตบุ๊คส์  เกี่ยวกับธุรกิจการค้า)

ชื่อหนังสือ

ผู้แต่ง,ผู้แปล/ผู้เรียบเรียง

สำนักพิมพ์

ปี พ.ศ.

รวยด้วยสินค้าจีน

ไชยกร  ปลื้มเจริญกิจ,  จรินพร  ตันติกิจศิริวงศ์,  รัชนีกร  บันลือศิลป์  

บิสซี่เดย์

-

ล้วงลึกธรรมเนียมการค้าจีน 

สำนักธุรกิจสัมพันธ์  บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด(มหาชน)

บิสซี่เดย์

-

ปักธงรุกตลาดจีน 

ดร.อักษรศรี  (อติสุธาโภชน์)  พานิชสาส์น 

บิสซี่เดย์

-

คู่มือจัดหาสินค้าจีน 

ทีมธุรกิจ  บิสซี่-เดย์

บิสซี่เดย์

-

หยวน-หยวน  รู้ทันเล่ห์ค้าจีน 

พงษ์อนันต์  จิรธราวัฒน์ 

Think Beyond 

2551

ต่อจากนี้ไปก็จะเป็นรายชื่อของหนังสือภาษาจีนแท้ๆ  โดยไม่มีภาษาไทยหลุดกระเด็นมาให้เห็นซักตัว  ซึ่งขอแบ่งเป็นสองแนวคือ  แนวที่เป็นแบบเรียน  และแนวธุรกิจ 

汉语教程

ชื่อหนังสือ

ผู้แต่ง,ผู้แปล/ผู้เรียบเรียง

สำนักพิมพ์

ปี ค.ศ.

汉语会话301 

康玉华,来恩平

北京:北京语言文化大学出版社

1999

说汉语

吴叔平

北京:北京语言文化大学出版社

2002

汉语口语速成(基础篇)

马箭飞

北京:北京语言大学出版社

2003

现代汉语教程   读写课本 (第二册)

李德津,李更新

北京:北京语言大学出版社

2003

现代汉语教程   听力课本   练习册 (第二册)

李德津,李更新

北京:北京语言文化大学出版社

2001

汉语教程 (第三册  上)

杨寄洲

北京:北京语言大学出版社

2006

汉语教程 (第三册  下)

杨寄洲

北京:北京语言大学出版社

2006

中级汉语听和说

北京语言大学

北京:北京语言大学出版社

2003

桥梁  实用汉语 (中级教程  上)

陈灼

北京:北京语言大学出版社

2003

发展汉语 (中级汉语  上)

徐桂梅,牟云峰

北京:北京语言大学出版社

2007

发展汉语 (中级汉语  下)

武惠华

北京:北京语言大学出版社

2007

发展汉语 (高级汉语  上)

岑玉珍

北京:北京语言大学出版社

2006

HSK 汉语水平考试 (初、中等)单元训练集

王碧霞

北京:北京语言大学出版社

2007

HSK 汉语水平考试  应试指南(初、中等)

倪明亮

北京:北京语言大学出版社

2003


商务汉语

ชื่อหนังสือ

ผู้แต่ง,ผู้แปล/ผู้เรียบเรียง

สำนักพิมพ์

ปี ค.ศ.

实用商务汉语

包文英

上海:华东师范大学出版社

2007

汉语商务通  口语 (中级教程)

董瑾

北京:北京大学出版社

2005

经贸中级汉语口语  (上册1

黄为之

北京:北京语言大学出版社

2008

经贸汉语 (中级)

梁镛,王庆云

北京:北京语言大学出版社

2006

国际商务汉语 (上册)

李忆民

北京:北京语言大学出版社

2005

应用汉语读写教程

王诲龙

北京:北京大学出版社

2002

中级商务汉语教程  (上)

王惠玲,黄绵章

北京:北京大学出版社

2004

中级商务汉语教程  (下)

王惠玲,黄绵章

北京:北京大学出版社

2007

商务英语会话大全

大嘴英语工作室

北京:中国宇航出版社

2007

商务英语

陈怡平

天津:天津科技翻译出版公司

2007


Comments