ประวัติศาสตร์จีน

พูดถึงเรื่องประวัติศาตร์จีนแล้ว  ฉันไม่มีความรู้ทางด้านนี้เลย  แต่ก็ได้หาแหล่งข้อมูลไว้สำหรับผู้ที่สนใจ
 
แหล่งข้อมูลจาก  :  http://th.wikipedia.org
คำสืบค้น             :  ประวัติศาสตร์จีน
Comments