อาชีพต่างๆ

คำศัพท์

พินอิน

คำแปล

老师

lǎoshī

ครู, อาจารย์

律师

lǜshī

ทนายความ

工程师

gōngchéngshī

วิศวกร

设计师

shèjìshī

นักออกแบบ

建筑师

jiànzhùshī

สถาปนิก

会计师

kuàijìshī

นักบัญชี

药剂师

yàojìshī

เภสัชกร

摄影师

shèyǐngshī

ช่างภาพ

理发师

lǐfàshī

ช่างทำผม

作家

zuòjiā

นักเขียน, นักประพันธ์

画家

huàjiā

จิตรกร

漫画家

mànhuàjiā

นักเขียนการ์ตูน

翻译家

fānyìjiā

นักแปล

音乐家

yīnyuèjiā

นักดนตรี

科学家

kēxuéjiā

นักวิทยาศาสตร์

政治家

zhèngzhìjiā

นักการเมือง

歌手

gēshǒu

นักร้อง

经理

jīnglǐ

ผู้จัดการ

总理

zǒnglǐ

นายกรัฐมนตรี

总统

zǒngtǒng

ประธานาธิบดี

记者

jìzhě

นักข่าว

医生

yīshēng

หมอ, แพทย์

牙医

yáyī

ทันตแพทย์

护士

hùshi

พยาบาล

农民

nóngmín

ชาวนา, เกษตรกร

牧民

mùmín

ปศุกร

渔民

yúmín

ชาวประมง

商人

shāngrén

นักธุรกิจ

编辑

biānjí

บรรณาธิการ

警察

jǐngchá

ตำรวจ

士兵

shìbīng

ทหาร

法官

fǎguān

ผู้พิพากษา

外交官

wàijiāoguān

เจ้าหน้าที่การทูต

秘书

mìshū

เลขานุการ

售货员

shòuhuòyuán

พนักงานขาย

服务员

fúwùyuán

พนักงานบริการ

公务员

gōngwùyuán

พนักงานรัฐ, ข้าราชการ

公司职员

gōngsīzhíyuán

พนักงานบริษัท

Comments