แนะนำหนังสือ / ข่าวประชาสัมพันธ์

  Visitors

  อาชีพต่างๆ

  คำศัพท์

  พินอิน

  คำแปล

  老师

  lǎoshī

  ครู, อาจารย์

  律师

  lǜshī

  ทนายความ

  工程师

  gōngchéngshī

  วิศวกร

  设计师

  shèjìshī

  นักออกแบบ

  建筑师

  jiànzhùshī

  สถาปนิก

  会计师

  kuàijìshī

  นักบัญชี

  药剂师

  yàojìshī

  เภสัชกร

  摄影师

  shèyǐngshī

  ช่างภาพ

  理发师

  lǐfàshī

  ช่างทำผม

  作家

  zuòjiā

  นักเขียน, นักประพันธ์

  画家

  huàjiā

  จิตรกร

  漫画家

  mànhuàjiā

  นักเขียนการ์ตูน

  翻译家

  fānyìjiā

  นักแปล

  音乐家

  yīnyuèjiā

  นักดนตรี

  科学家

  kēxuéjiā

  นักวิทยาศาสตร์

  政治家

  zhèngzhìjiā

  นักการเมือง

  歌手

  gēshǒu

  นักร้อง

  经理

  jīnglǐ

  ผู้จัดการ

  总理

  zǒnglǐ

  นายกรัฐมนตรี

  总统

  zǒngtǒng

  ประธานาธิบดี

  记者

  jìzhě

  นักข่าว

  医生

  yīshēng

  หมอ, แพทย์

  牙医

  yáyī

  ทันตแพทย์

  护士

  hùshi

  พยาบาล

  农民

  nóngmín

  ชาวนา, เกษตรกร

  牧民

  mùmín

  ปศุกร

  渔民

  yúmín

  ชาวประมง

  商人

  shāngrén

  นักธุรกิจ

  编辑

  biānjí

  บรรณาธิการ

  警察

  jǐngchá

  ตำรวจ

  士兵

  shìbīng

  ทหาร

  法官

  fǎguān

  ผู้พิพากษา

  外交官

  wàijiāoguān

  เจ้าหน้าที่การทูต

  秘书

  mìshū

  เลขานุการ

  售货员

  shòuhuòyuán

  พนักงานขาย

  服务员

  fúwùyuán

  พนักงานบริการ

  公务员

  gōngwùyuán

  พนักงานรัฐ, ข้าราชการ

  公司职员

  gōngsīzhíyuán

  พนักงานบริษัท

  Comments